Sökning: "bud development"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden bud development.

 1. 1. Effects of future climate on carbon assimilation of boreal Norway spruce

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marianne Hall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bud development; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det norra barrskogsbältet, även kallat de boreala skogarna, sträcker sig runt hela norra halvklotet. Det utgör en tredjedel av den globala skogsytan, och innehåller hälften av den totala mängden kol finns lagrat i samtliga skogsekosystem. LÄS MER

 2. 2. The role of N-cadherin and S1P/S1P1 in pancreas development

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Jenny Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish β-celler producerar insulin som frisätts när blodsockret höjs, t.ex. efter en måltid. Patienter med diabetes saknar de insulinproducerande β-cellerna eller har nedsatt känslighet för insulin. LÄS MER

 3. 3. Induction and development of adventitious bud primordia on embryos, buds and needles of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) grown in vitro

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara von Arnold; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Planting and survivability of Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) in Sweden : Questions of seedling storability, site preparation, bud burst timing and freezing tolerance

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Cecilia Malmqvist; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; regeneration; provenances; coastal; interior; frost damage; Forestry and Wood Technology; Skog och träteknik;

  Sammanfattning : The non-native Douglas fir (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) has been grown to a limited extent in the southern part of Sweden since the early 1900s. A more extensive use has probably been curtailed by its known susceptibility to damage by frost, pine weevil and other pests. LÄS MER

 5. 5. Transcriptional regulation of thyroid development possible interplay of endoderm- and mesoderm-derived morphogenetic signals

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jessica Westerlund; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; thyroid; congenital hypothyroidism; dysgenesis; Tbx1; Shh; Isl1; Foxa2; C-cells;

  Sammanfattning : Congenital hypothyroidism (CH) affects 1 in 3000 children and is the major cause of treatable mental retardation. Most cases are due to malformations of the gland, collectively named thyroid dysgenesis. The disease results from defective thyroid organogenesis during embryonic life. LÄS MER