Sökning: "bud development"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden bud development.

 1. 1. Effects of future climate on carbon assimilation of boreal Norway spruce

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marianne Hall; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; bud development; climate change; empirical models; gas exchange; photosynthesis; Picea abies; seasonality; whole-tree chambers;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det norra barrskogsbältet, även kallat de boreala skogarna, sträcker sig runt hela norra halvklotet. Det utgör en tredjedel av den globala skogsytan, och innehåller hälften av den totala mängden kol finns lagrat i samtliga skogsekosystem. LÄS MER

 2. 2. The role of cytokinins in vegetative bud development in Norway spruce, Picea abies

  Detta är en avhandling från Stockholm : Univ

  Författare :Hao-Jie Chen; [1996]
  Nyckelord :Silvergran; Biokemi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Neurothrophins in the development of the gustatory system and teeth

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, false

  Författare :Christopher A. Nosrat; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gustation; gustatory; taste buds; neurotrophins; NGF; BDNF; NT-3; NT-4; GDNF; GFRalpha-l; GFRalpha-2; knockout; innervation; development; tooth; tooth development; odontogene sis. Christopher A. Nosrat; 1997;

  Sammanfattning : Flavors of taste are detected by a set of microscopical cellular aggregates calledthe taste buds, present in different arrangements on the upper surface of the tongueand other areas in the mouth. Taste buds are chemosensors that can detect differenttaste qualities such as sweet, sour, bitter, salt and umami. LÄS MER

 4. 4. The role of N-cadherin and S1P/S1P1 in pancreas development

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :Jenny Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish β-celler producerar insulin som frisätts när blodsockret höjs, t.ex. efter en måltid. Patienter med diabetes saknar de insulinproducerande β-cellerna eller har nedsatt känslighet för insulin. LÄS MER

 5. 5. Induction and development of adventitious bud primordia on embryos, buds and needles of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) grown in vitro

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sara von Arnold; Uppsala universitet.; [1979]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER