Sökning: "biomedical imaging"

Visar resultat 1 - 5 av 85 avhandlingar innehållade orden biomedical imaging.

 1. 1. Advancing Upconversion Emissions for Biomedical Imaging

  Författare :Haichun Liu; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; upconverting nanoparticles; luminescence; fluorescence; inverse problem; biomedical optics; biomedical imaging; photon migration; upconversion; tomography; saturation; Fysicumarkivet A:2014:Liu;

  Sammanfattning : During the past decade, upconverting nanoparticles (UCNPs) doped with rare earth ions have become an important class of fluorescence contrast agents for molecular imaging, due to their unique properties. Their property of anti-Stokes luminescence, with both the excitation and emission wavelengths close to the optimal for biomedical imaging, has been extensively explored in various biomedical applications. LÄS MER

 2. 2. Imaging the pancreas new aspects on lobular development and adult constitution

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Andreas Hörnblad; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Type 1 diabetes; ß-cell mass; tertiary lymphoid organs; biomedical imaging; optical projection tomography; morphogenesis; pancreas development; gastric lobe; spleen development.; medicinsk genetik; Medical Genetics; medicinsk utvecklings- och neurobiologi; Developmental Neurosciences; molekylär medicin genetik och patologi ; Molecular Medicine;

  Sammanfattning : The mouse pancreas is a mixed exocrine and endocrine glandconsisting of three lobular compartments: the splenic, duodenal and gastric lobes. During embryogenesis, the pancreas forms from two progenitor populations located on the dorsal and ventral side of the primitive gut tube. LÄS MER

 3. 3. CONTRIBUTION TO QUANTITATIVE MICROWAVE IMAGING TECHNIQUES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Tommy Henriksson; Mälardalens högskola.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Quantitative Microwave Imaging. Inverse Problems; Nonliear Inverse Scattering; Diffraction Tomography; Breast Tumor Detection; Biomedical Imaging; Mammography; Calibration; Modeling; Planar 2.45 GHz Microwave Camera; Robot-based flexible multi-frequency data acquisition; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electrophysics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektrofysik; Elektronik; Electronics;

  Sammanfattning : This dissertation presents a contribution to quantitative microwave imaging for breast tumor detection. The study made in the frame of a joint supervision Ph.D. thesis between University Paris-SUD 11 (France) and Mälardalen University (Sweden), has been conducted through two experimental microwave imaging setups, the existing 2. LÄS MER

 4. 4. Diffuse Optical Spectroscopy and Imaging of Turbid Media

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Can Xu; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; upconverting nanoparticles; luminescence; fluorescence; inverse problem; diffuse reflection spectroscopy; biomedical optics; photon migration; biomedical imaging; gas spectroscopy; medical diagnostics; tomography; Fysicumarkivet A:2013:Xu;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ljusets växelverkan med materia är fascinerande och av oerhörd stor betydelse i naturen. Genom vår optiska synförmåga, kan vi och andra organismer få tillgång till en enorm mängd information om vår omgivning. LÄS MER

 5. 5. Optical spectroscopy and fluorescence imaging for cancer diagnostics

  Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

  Författare :Pontus Svenmarker; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biomedical optics; Diffuse-reflection spectroscopy; Upconverting nanoparticles; Inverse problem; Fluorescence; Tomography; Imaging; Scattering media; Photon migration; Fysicumarkivet A:2012:Svenmarker;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling beskriver olika optiska metoder för att diagnostisera cancer.En sådan metod är optisk spektroskopi (att med hjälp av ljus bestämma fysiska och kemiska egenskaper hos ett prov) som har används för att undersöka cancer i ögat. LÄS MER