Sökning: "automotive safety"

Visar resultat 1 - 5 av 74 avhandlingar innehållade orden automotive safety.

 1. 1. Models for tracking in automotive safety systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Bengtsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Matematisk statistik; Mathematical statistics; Signalbehandling; Signal processing; Automotive; vehicle tracking; radar detections; motion models; active safety; preventive safety;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Computational Verification Methods for Automotive Safety Systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jonas Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automotive; Active Safety; Semi-Autonomous Vehicles; Verification; Performance Evaluation; Decision Making; Augmented Reality;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On Performance Evaluation of Automotive Active Safety Systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jonas Nilsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bildanalys; Image analysis; Reglerteknik; Automatic control; Signalbehandling; Signal processing; Farkostteknik; Vehicle engineering; Automotive; Decision Making; Active Safety; Semi-Autonomous Vehicles; Verification; Performance Evaluation; Augmented Reality.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. On Hazard Identification and Safety Cases In the Automotive Domain

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Fredrik Törner; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datorteknik; Computer engineering; Hazard Analysis; Hazard Identification; Safety Case; Automotive;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Tracking Theory for Preventive Safety Systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars Danielsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Matematisk statistik; Mathematical statistics; Elektroteknik; Electrical engineering; automotive; preventive safety systems; active safety systems; sensor data fusion; vehicle tracking; fusion strategies; motion models; sensor models; human machine interface; warning integration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER