Sökning: "antioxidants"

Visar resultat 1 - 5 av 161 avhandlingar innehållade ordet antioxidants.

 1. 1. Phenolic Antioxidants in Wood Smoke

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jennica Kjällstrand; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Bioteknik; Bioengineering; methoxyphenols; biomass; wood; lignin; smoke; combustion; antioxidants; benzene;

  Sammanfattning : Smoke from residential wood burning constitutes a complex mixture of organic compounds with varying environmental and health effects. This thesis focuses on antioxidants and aromatic hydrocarbons emitted from small-scale burning. LÄS MER

 2. 2. Deterioration of Polyethylene Exposed to Chlorinated Species in Aqueous Phases Test Methods, Antioxidants Consumption and Polymer Degradation

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Wenbin Yu; KTH.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Antioxidants; Polyethylene pipes; Chlorine dioxide; Degradation;

  Sammanfattning : This thesis presents a study of antioxidant depletion in water containing chlorinated species (water containing 10 ppm either Cl2 or ClO2, buffered to pH = 6.8), the degradation products in the aqueous phase, and polyethylene pipe degradation scenarios. LÄS MER

 3. 3. Regenerable Organochalcogen Antioxidants An Explorative Study

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jiajie Yan; Uppsala universitet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; autoxidation; antioxidant; selenium; tellurium; regenerable; multifunctional; radical-trapping; hydroperoxide-decomposing; co-antioxidant; Chemistry with specialization in Organic Chemistry; Kemi med inriktning mot organisk kemi;

  Sammanfattning : Antioxidants are widely used to protect organic materials from damages caused by autoxidation, an oxidation process that occurs under normal aerobic conditions. In this thesis, novel multifunctional organoselenium and organotellurium antioxidants were designed, synthesized, and evaluated in search for compounds with better radical-trapping capacity, regenerability, and hydroperoxide-decomposing ability. LÄS MER

 4. 4. Protection of Biomolecules by Antioxidants - Mechanisms and Applications

  Detta är en avhandling från Department of Biotechnology, Lund University

  Författare :Carl Grey; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; dG; antioxidants; mass spectrometry; Analytical chemistry; Analytisk kemi; Food and drink technology; Livsmedelsteknik; Bioteknik; Biotechnology; DNA; Oxidation; Protein; Fenton reaction;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Reaktiva syreföreningar s.k. ROS uppstår naturligt i den syrerelaterade metabolismen eller i andra processer och den orsakar skador på essentiella föreningar i cellen såsom DNA, proteiner och fetter. Denna oxidation ligger till grund för många allvarliga sjukdomar hos människor som t. LÄS MER

 5. 5. Allergic airway disease studies on diesel exhaust exposures, oxylipins and antioxidants

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Nirina Larsson; Umeå universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Asthma; allergic rhinits; diesel exhaust; airway inflammation; oxylipins; metabolomics; antioxidants; SVCT2; bronchoscopy; lungmedicin; Lung Medicine;

  Sammanfattning : Allergic airway disease, i.e. allergic rhinitis (AR) and asthma, is a common health problem. The prevalence is increasing in most countries of the world. LÄS MER