Sökning: "antibiotics"

Visar resultat 1 - 5 av 387 avhandlingar innehållade ordet antibiotics.

 1. 1. A tale of two antibiotics Fusidic acid and Viomycin

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Mikael Holm; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Protein Synthesis; Antibiotics; Fusidic acid; Viomycin; Translocation; Accuracy; Molecular Biotechnology; Molekylär bioteknik;

  Sammanfattning : Antibiotics that target the bacterial ribosome make up about half of all clinically used antibiotics. We have studied two ribosome targeting drugs: Fusidic acid and Viomycin. Fusidic acid inhibits bacterial protein synthesis by binding to elongation factor G (EF-G) on the ribosome, thereby inhibiting translocation of the bacterial ribosome. LÄS MER

 2. 2. Resistant pneumococci and use of antibiotics

  Detta är en avhandling från Department of Community Medicine, Malmö University Hospital

  Författare :Eva Melander; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; bakteriologi; Mikrobiologi; mycology; virology; streptococcus pneumoniae; Antibiotics; drug resistance; bacteriology; Microbiology; virologi; mykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Antibiotikaresistens hos pneumokocker har utvecklats till ett problem i hela världen. Interkontinental spridning av ett fåtal resistenta kloner verkar stå för den snabba ökningen av förekomsten av pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP). LÄS MER

 3. 3. Antibiotics and infusion phlebitis. Clinical and experimental studies

  Detta är en avhandling från Peter Lanbeck, Department of Infectious Diseases, Malmo University Hospital, SE-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Peter Lanbeck; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Infections; HUVEC; endothelium vascular; Infektioner; ICAM-1; 3H-thymidine incorporation; cloxacillin; dicloxacillin; phlebitis epidemiology; Antibiotics; phlebitis chemically induced;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Läkemedel kan sprutas direkt i ytliga blodkärl genom en så kallad perifer venkateter (PVK). Sådan behandling kallas för intravenös. När läkemedel ges intravenöst orsakar de ibland inflammation i den ven där de sprutas in, vilket kan medföra en ytlig blodpropp i kärlet. LÄS MER

 4. 4. Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Modeling of Antibiotics and Bacterial Drug Resistance

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ami Fazlin Syed Mohamed; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Pharmacometrics; pharmacokinetics; pharmacodynamics; modeling; antibiotics; resistance; combination; Gram-negative bacteria; gentamicin; colistin; meropenem; newborn infants; critically ill patients; Infectious Diseases; Infektionssjukdomar; Pharmaceutical Science; Farmaceutisk vetenskap;

  Sammanfattning : Exposure to antibiotics is an important factor influencing the development of bacterial resistance.  In an era where very few new antibiotics are being developed, a strategy for the development of optimal dosing regimen and combination treatment that reduces the rate of resistance development and overcome existing resistance is of utmost importance. LÄS MER

 5. 5. Monitoring anti-infectives and antibiotic resistance genes with focus on analytical method development, effects of antibiotics and national perspectives

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Ghazanfar Ali Khan; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; method development; on-line solid phase extraction liquid chromatography mass spectrometry SPE LC-MS MS ; antibiotics; anti-infectives; constructed wetlands CWs ; denatured gradient gel electrophoresis DGGE ; percentage removal efficiency PRE ; shannon index; antibiotic resistance genes ARGs ; real-time polymerase chain reaction RT-PCR ; drug formulation facilities DFF ; wastewater; epidemiology; pandemic; influenza; compliance;

  Sammanfattning : Antibiotics are biologically active and are globally used in humans and animal medicine for treatment and in sub-therapeutic amounts as growth promoters in animal husbandry, aquaculture and agriculture. After excretion, inappropriate disposal and discharge from drug production facilities they enter into water bodies either as intact drugs, metabolites or transformed products. LÄS MER