Sökning: "animal model"

Visar resultat 1 - 5 av 833 avhandlingar innehållade orden animal model.

 1. 1. Modelling animal populations

  Författare :Åke Brännström; Umeå universitet.; [2004]
  Nyckelord :population model; stochastic population model; population dynamics; discrete time model; Beverton-Holt model; Skellam model; Hassell model; Ricker model; first principles; coupled map lattice; CML; area integral; square function; Mathematics; matematik;

  Sammanfattning : This thesis consists of four papers, three papers about modelling animal populations and one paper about an area integral estimate for solutions of partial differential equations on non-smooth domains. The papers are:I. Å. Brännström, Single species population models from first principles. LÄS MER

 2. 2. Weighing Animal Lives A Critical Assessment of Justification and Prioritization in Animal-Rights Theories

  Författare :Fredrik Karlsson; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology Ethics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi Etik; Etik; Ethics; Animal rights; justification; prioritization; applied ethics; proper function; justice; rights language; vivisection; rights conflict;

  Sammanfattning : The project underlying this dissertation aims at analyzing three pro-animal-rights theories, evaluating the theories, and outlining an alternative theoretical account of animal rights. The analytical categories are justification and function of animal rights, the definition of the right holder, and the resolution approach to rights conflict. LÄS MER

 3. 3. Quantitative Genetics and Genome Structure in a Wild Population: the Use of a Great Reed Warbler Pedigree

  Detta är en avhandling från Ekologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Mikael Åkesson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; genome mapping ; AFLP; microsatellite; synteny; heterochiasmy; recombination; chicken; great reed warbler ; bird; Genetics; cytogenetics; Genetik; cytogenetik; Animal ecology; trait correlation ; Djurekologi; animal model ; selection; Djurs anatomi och morfologi; animal morphology; Animal anatomy; heritability;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Evolution är förändringen av en egenskap över flera generationer i en population. För att en sådan förändring ska kunna ske måste ärftlig variation finnas i populationen. Med detta menas att en gen som påverkar en egenskap, t.ex. LÄS MER

 4. 4. Novel Treatment Modalities for High-Risk Neuroblastoma Studies in Animal Models

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Dieter Fuchs; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; neuroblastoma; bevacizumab; SU11248; GMX1778; GMX1777; animal model; VETERINARY MEDICINE Medicine; VETERINÄRMEDICIN Medicin;

  Sammanfattning : Neuroblastoma, the most common extracranial solid tumor of childhood, is a heterogeneous tumor. In some patients, the tumor can go into spontaneous regression and disappear whereas other patients have rapidly growing tumors with a poor prognosis. LÄS MER

 5. 5. An animal model of sport related concussive brain injury

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetsbiblioteket

  Författare :Hayde Bolouri; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; animal model; football; concussion; brain injury; neuropathology; cognitive function;

  Sammanfattning : A new animal model for concussion of the type seen in professional football was developed, since current animal models did not simulate these conditions. The model is characterized by a high velocity-low mass impact to the head of a freely moving object. Structural damages and functional effects of the model have been investigated. LÄS MER