Sökning: "administrators"

Visar resultat 1 - 5 av 73 avhandlingar innehållade ordet administrators.

 1. 1. Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nazem Tahvilzadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representative bureaucracy; representation; advocacy; diversity; public administrators; minority administrators; bureaucrats; public administration; ethnicity; politicization; ethnic conflict; ethnocrats; ethnocracy; municipal administration; local government; governance; analytical dualism; critical realism; Sweden;

  Sammanfattning : The theory of representative bureaucracy suggests that the presence of underprivileged social groups, such as women and ethnic minorities, within the public workforce will lead to a more responsive political process, reflecting a wider range of interests. This theory posits that the social background of the individual public administrator affects their values and policy-preferences. LÄS MER

 2. 2. Individual Preferences, Choices, and Risk Perceptions - survey based evidence

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Elina Lampi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; administrators; aircraft; airports; birth order; choice experiment; citizens; environmental policy; female infertility; free entrance; general risk; health care; information; media; museum; natural experiment; noise; only-child; optimistic bias; personal risk; positional concern; relative income; siblings; stated preferences; visitor composition.;

  Sammanfattning : Paper 1 investigates how birth order and having siblings affect positional concerns in terms of success at work and of income. We find that only-children are the most positional, but that number of siblings increases the concern for their position among those who grew up together with siblings. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors försörjningsrum : hegemonins förvaltare och murbräckor

  Detta är en avhandling från Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp

  Författare :Christina Scholten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-Geography; Women; Self-supporting strategies; Geography; Regional development; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en feministisk analys av regionalpolitiken som möjliggörare för kvinnor som vill försörja sig på landbygden som egna företagare. Fokus i studien är kvinnor som ville men inte ansåg sig ha eller fick möjlighet driva sina företagsidéer vidare och därför avvecklade dem på ett tidigt stadium. LÄS MER

 4. 4. Maktlösa makthavare En studie om kommunalt chefskap

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Örjan Högberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; power; influence; critical realism; social structures; causality; makt; påverkan; kritisk realism; sociala strukturer; kausalitet; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi;

  Sammanfattning : Enligt den svenska förvaltningstraditionen, vilken bygger på den Weberianska byråkratimodellen, ska politiker fatta beslut och tjänstemännen verkställa dem. Men, relationen mellan politiker och tjänstemän i den kommunala vardagen förefaller inte vara så enkel. LÄS MER

 5. 5. Searching for keys to successful post-merger integration : A longitudinal case-study following a public sector merger

  Detta är en avhandling från Åbo : Åbo Akademi University Press

  Författare :Siw Lundqvist; Linnéuniversitetet.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; post-merger integration; Informatik; Information Systems;

  Sammanfattning : Unsuccessful mergers are unfortunately the rule rather than the exception. Therefore it is necessary to gain an enhanced understanding of mergers and post-merger integrations (PMI) as well as learning more about how mergers and PMIs of information systems (IS) and people can be facilitated. LÄS MER