Sökning: "administrators"

Visar resultat 1 - 5 av 77 avhandlingar innehållade ordet administrators.

 1. 1. Representativ byråkrati. En studie om ledande kommunala minoritetsadministratörers företrädarskap

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Nazem Tahvilzadeh; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representative bureaucracy; representation; advocacy; diversity; public administrators; minority administrators; bureaucrats; public administration; ethnicity; politicization; ethnic conflict; ethnocrats; ethnocracy; municipal administration; local government; governance; analytical dualism; critical realism; Sweden;

  Sammanfattning : The theory of representative bureaucracy suggests that the presence of underprivileged social groups, such as women and ethnic minorities, within the public workforce will lead to a more responsive political process, reflecting a wider range of interests. This theory posits that the social background of the individual public administrator affects their values and policy-preferences. LÄS MER

 2. 2. Individual Preferences, Choices, and Risk Perceptions - survey based evidence

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Elina Lampi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; administrators; aircraft; airports; birth order; choice experiment; citizens; environmental policy; female infertility; free entrance; general risk; health care; information; media; museum; natural experiment; noise; only-child; optimistic bias; personal risk; positional concern; relative income; siblings; stated preferences; visitor composition.;

  Sammanfattning : Paper 1 investigates how birth order and having siblings affect positional concerns in terms of success at work and of income. We find that only-children are the most positional, but that number of siblings increases the concern for their position among those who grew up together with siblings. LÄS MER

 3. 3. Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureaucrats in Local Government Administration

  Detta är en avhandling från Göteborg : School of Public Administration, Förvaltningshögskolan

  Författare :Petra Svensson; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public administrators; horizontal governance; administration traditions; value conflict; situated agency;

  Sammanfattning : It is argued that political-administrative organizations are becoming increasingly complex with more horizontal governance required. In Swedish municipal administration, there is a group of administrators assigned the task of monitoring and promoting strategic topics that should be integrated horizontally within the organization. LÄS MER

 4. 4. Cross-Sector Strategists. Dedicated Bureucrats in Local Government Administration

  Detta är en avhandling från Göteborg : Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

  Författare :Petra Svensson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; public administrators; horizontal; governance; administration; traditions; value conflict; situated agency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Kvinnors försörjningsrum : hegemonins förvaltare och murbräckor

  Detta är en avhandling från Christina Scholten, Lenngrens v. 2, 245 32 Staffanstorp

  Författare :Christina Scholten; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Time-Geography; Women; Self-supporting strategies; Geography; Regional development; Social geography; Socialgeografi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen är en feministisk analys av regionalpolitiken som möjliggörare för kvinnor som vill försörja sig på landbygden som egna företagare. Fokus i studien är kvinnor som ville men inte ansåg sig ha eller fick möjlighet driva sina företagsidéer vidare och därför avvecklade dem på ett tidigt stadium. LÄS MER