Sökning: "Variable Flip Angle"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Variable Flip Angle.

  1. 1. Three-dimensional T1 quantification techniques for assessment of cartilage quality using dGEMRIC

    Detta är en avhandling från Medical Radiation Physics, Lund University

    Författare :Carl Siversson; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; B1; T1; MRI; 3D; correction; dGEMRIC; cartilage; Look-Locker; Variable Flip Angle;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna och en av de främsta orsakerna till funktionshinder för människor världen över. Artros angriper ofta knä- och höftlederna och bryter ner det brosk som finns där. LÄS MER