Sökning: "Vapour particle distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Vapour particle distribution.

 1. 1. Development and Evaluation of a Denuder-Filter System Designed for Sampling Diisocyanate Aerosols

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för analytisk kemi

  Författare :Yvonne Nordqvist; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Cylindrical denuder; Diisocyanate; TDI; HDI; IPDI; MDI; Chemosorption; Vapour particle distribution; Aerosol sampling; NATURAL SCIENCES Chemistry Analytical chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Analytisk kemi;

  Sammanfattning : There are many occupational environments in which isocyanates or PUR-products are used, produced or processed. During these operations there is always a risk of isocyanate exposure, which may lead to severe health problems. Isocyanates principally affect the respiratory system and they are the main cause of occupational asthma. LÄS MER

 2. 2. Hygroscopic Properties of Atmospheric Aerosol Particles in Various Environments

  Detta är en avhandling från Division of Nuclear Physics, PO Box 118, S-221 00 Lund, Sweden

  Författare :Jingchuan Zhou; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tandem differential mobility analyser TDMA ; internal and external mixture; closure study; GDF95; AOE-96; Fysik; Physics; Kärnfysik; Nuclear physics; ACE-2; CLAIRE98; differential mobility particle sizer DMPS ; atmospheric aerosol particles; hygroscopic growth; Fysicumarkivet A:2001:Zhou;

  Sammanfattning : Atmospheric aerosol particles affect our living environment in many ways. Their effects are influenced by the interaction between the aerosol particles and the ubiquitous water vapour. The number-size distribution is a primary important parameter for aerosol particles and can be measured using the differential mobility particle sizer (DMPS). LÄS MER

 3. 3. Fine and Ultrafine Particles from Combustion Sources - Investigations with In-situ Techniques

  Detta är en avhandling från Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences Lund University

  Författare :Joakim Pagels; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; pollution control; Environmental technology; Teknik; Technological sciences; Indoor Air; In-Situ Measurement; Biomass Combustion; Morphology; Hygroscopic Growth; Volatility; TDMA; APS; ELPI; Respiratory Deposition; Fine Particles; Miljöteknik; kontroll av utsläpp; Ultrafine Particles;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det finns samband mellan halten av små luftburna partiklar och negativa hälsoeffekter i befolkningen. Målsättningen med avhandlingen var att utveckla och utvärdera metoder för in-situ karakterisering av fina (< 1 um) och ultrafina (... LÄS MER

 4. 4. Experimental Studies on Ambient Aerosol Hygroscopicity

  Detta är en avhandling från Division of Ergonomics and Aerosol Technology, Department of Design Sciences Lund University

  Författare :Erik Fors; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:2011:Fors;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Luften vi andas innehåller inte bara gaser som kväve och det syre vi behöver för att leva. Förutom de vanligaste gaserna i atmosfären finns det så kallade spårgaser, som visserligen har väldigt låg koncentration, men som har stor betydelse genom sina speciella kemiska och fysiska egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Steam Drying of Porous Media

  Detta är en avhandling från Department of Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Jörgen Hager; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; transport coefficients; experimental; heat and mass transfer; sorption isobar; packed bed; porous particles; hybrid model; volume average; porous media; superheated steam; steam drying; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

  Sammanfattning : The present study concerns heat and mass transfer in porous media dried by superheated steam. Specifically, the steam drying process of a packed bed of porous particles was studied in order to obtain design data for a band drier. LÄS MER