Sökning: "Umeå universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 3814 avhandlingar innehållade orden Umeå universitet..

 1. 1. Absorption and accumulation of cadmium from cereal grains

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anncatherine Moberg Wing; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1993]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cadmium accumulation; cereal grains; dietary fiber; iron status; pregnancy;

  Sammanfattning : Cadmium (Cd) is a potentially toxic trace element. Cereal grains contribute one-third to one-half of the Cd exposure via the diet. Among cereal grains, wheat generally contains the highest Cd concentration and the bran and germ fractions contain more Cd than the endosperm. LÄS MER

 2. 2. Hur man tillämpar teorier om planering en genomgång av några teorier om planering och analys av planeringssystemet i ett praktikfall

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Lars-Peter Holmlund; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [1973]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; företagsekonomi; Business Studies; Företagsorganisation; Företagsledning; Företagsformer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skapa rum. Ung femininitet, kroppslighet och psykisk ohälsa genusmedveten hälsofrämjande intervention

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Strömbäck; Umeå universitet.; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; mental health; stress-related health; young women; femininity; physiotherapy; psychosomatics; psychiatry; gender theory; phenomenology; corporeality; embodiment; empowerment; intervention; sjukgymnastik; Physiotherapy; psykiatri; Psychiatry; genusvetenskap; genusvetenskap;

  Sammanfattning : Mental health problems among young people, girls and young women in particular, are a serious public health problem. Gendered patterns of mental illness are seen in conjunction with stress-related problems such as anxiety, depression, and psychosomatic complaints. LÄS MER

 4. 4. Samhället på scenen en studie i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen, dess litterära och sociala förutsättningar

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Dag Nordmark; Umeå universitet.; [1978]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Värnlund; Rudolf; 1900-1945; Den heliga familjen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Självhjälpsgrupper för personer med långvarig muskulär smärta forskning, förekomst och behovet at genusperspektiv

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Birgitta Forsberg; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Självhjälpsgrupp; smärta; långvarig muskulär smärta; genus; kvinna; genusvetenskap; genusvetenskap; självhjälpsgrupper; huvudman; kvinnor; legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER