Sökning: "Type 1 diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 823 avhandlingar innehållade orden Type 1 diabetes.

 1. 1. FOXC2 and CAPN10 as candidate genes for obesity, insulin resistance and type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Endocrinology

  Författare :Emma A Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Biomedicinska vetenskaper; Biomedical sciences; Type 2 diabetes; Genetics; Obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av fetma ökar lavinartat över hela världen, Sverige inte undantaget, och detta är en stor bidragande orsak till att antalet fall av typ 2 diabetes tilltar på ett liknande sätt. Både fetma och typ 2 diabetes är sjukdomar med ett komplicerat mönster av samverkande genetiska och miljömässiga faktorer. LÄS MER

 2. 2. Fat metabolism in type 1 diabetes

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Medicine

  Författare :SIMON REGNÉLL; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; type 1 diabetes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genetic interaction between Type 1 and Type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Haiyan Li, Wallenberg Laboratory ing 46, Malmö University Hospital, 20502 Malmö, Sweden

  Författare :Haiyan Li; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; IDDM2.; Insulin gene VNTR; HLA; IDDM1; mixed type 1 2; Mixed type 1 type 2 diabetes families; LADA; GADabs; Autoantibodies against GAD65; Type 1 diabetes; Type 2 diabetes; diabetology; secreting systems; sekretion; diabetologi; Endokrinologi;

  Sammanfattning : There are two major types of diabetes, type 1 and type 2 diabetes. Similarly characterized by hyperglycaemia and long term micro- and macrovascular complications, type 1 and type 2 diabetes have different underlying pathophysiologic processes. In Scandinavia, type 1 diabetes is common; type 2 diabetes accounts for 85% of all cases with diabetes. LÄS MER

 4. 4. The genetic background of gestational diabetes mellitus

  Detta är en avhandling från Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Författare :Anastasia Papadopoulou; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestational diabetes mellitus; HLA; TCF7L2; PTPN22; Post partum diabetes; Type 1 Diabetes; Type 2 Diabetes; Islet Cell Autoantibodies;

  Sammanfattning : The aims of this work is to better determine the genetic background of gestational diabetes (GDM) and to examine how specific genes affect the development of diabetes post partum. In the DiPiS (Diabetes Prediction in Skåne) study we typed for HLA-DQB1 alleled, the transcription factor 7-like 2(TCF7L2) rs7903146, rs12255372 and rs7901695 SNPs, the 1858 C>T SNP of the protein tyrosine phosphatase non-receptor 22 (PTPN22) gene and we tested for the presence of islet cell autoantibodies against glutamic acid decarboxylase 65 (GAD65), insulinoma-associated antigen 2 (IA-2) and insulin in women who had been diagnosed with GDM at least once during 2000-2004. LÄS MER

 5. 5. The Perfect Storm? Gluten and type 1 diabetes

  Detta är en avhandling från Dept of Diabetes and Celiac Disease

  Författare :Emma Adlercreutz; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NKG2D; Celiac disease autoimmunity; Gluten; Type 1 diabetes; Perinatal risk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vårt immunförsvar måste ständigt vara redo att försvara oss mot angrepp utifrån. Det måste kunna agera selektivt för att skydda oss mot främmande mikroorganismer som virus och bakterier. LÄS MER