Sökning: "Town planning"

Visar resultat 1 - 5 av 56 avhandlingar innehållade orden Town planning.

 1. 1. The evolution of Town Planning Ideas, Plans and their Implementation in Kampala City 1903-2004

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Fredrick Omolo-Okalebo; KTH.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; planning; planning ideas; implementation; colonial; postcolonial;

  Sammanfattning : Through a descriptive and exploratory approach, and by review and deduction of archival and documentary resources, supplemented by empirical evidence from case studies, this thesis traces, analyses and describes the historic trajectory of planning events in Kampala City, Uganda, since the inception of modern town planning in 1903, and runs through the various planning episodes of 1912, 1919, 1930, 1951, 1972 and 1994. The planning ideas at interplay in each planning period and their expression in planning schemes vis-à-vis spatial outcomes form the major focus. LÄS MER

 2. 2. Urban Design and Outdoor Thermal Comfort in Warm Climates. Studies in Fez and Colombo

  Detta är en avhandling från Housing development & management

  Författare :Erik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; geomorfologi; marklära; Fysisk geografi; climatology; cartography; pedology; geomorphology; Physical geography; Urban planning; Urban design; Urban climate; Tropical areas; Thermal comfort; Sri Lanka; Planning regulations; Morocco; Microclimates; Land-use; Fez; Humid tropics; Colombo; Developing countries; Climatic design; Climate; Arid zones; Built environment; Physical planning; kartografi; klimatologi; Town and country planning; Stads- och glesbygdsplanering; Fysisk planering;

  Sammanfattning : In many developing tropical countries, rapid urban growth leads to several problems, including increased thermal stress. This has negative consequences for people's health and well-being, and affects social and commercial outdoor activities negatively. LÄS MER

 3. 3. Urban renewal planning versus local values : a study of modern urban policy and renewal processes and of their impact on a local community : with reference to the case of Gröna Gatan in Göteborg

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :A. Reza Kazemian; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [1991]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Town planning; urban renewal; architecture; building act; urbanization; rationalism; modernism; functionalism; conservation; urban culture; social values; local community; demolition; dislocation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den sociala differentieringens retorik och gestaltning Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i Stockholm från 1900-talets mitt

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet

  Författare :Christian Björk; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish welfare state; Stockholm; Functionalism; Suburban planning; City planning; Urban Policy; Differentiation; Segregation; Spatial separation; Housing planning; Interior decoration; Upper middle-class; Private sphere; Public sphere; Gender coded rooms; Consumption; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : In this thesis, I analys suburb- and housing planning and interior decoration carried out primarily in Stockholm between the 1930s and the 1950s. Functionalism, the overall concept of the period, has perhaps been interpreted in terms of ideological concepts, interpreted as "democratic" and as a progressive dividing line between the past and the future. LÄS MER

 5. 5. Steal this place : the aesthetics of tactical formlessness and "The Free Town of Christiania"

  Detta är en avhandling från Dept. of Landscape Planning, Swedish University of Agricultural Sciences

  Författare :Maria Hellström; Maria Hellström Reimer; Malmö University.; Sveriges lantbruksuniversitet.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; activism; planning; urbanism; aesthetics;

  Sammanfattning : Studien avhandlar urbana förändrings- och estetiseringsprocesser med utgångspunkt i den själv-organiserande Fristaden Christiania i Köpenhamn. Arbetshypotesen är den att ett uppmärksammande av expressiva, aktivistiska urbana representationsformer kan leda till en annan förståelse av rumslig gestaltning än den som nu dominerar planeringsfältet. LÄS MER