Sökning: "Social capital"

Visar resultat 1 - 5 av 680 avhandlingar innehållade orden Social capital.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business: an Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Högskolan Kristianstad.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; growth; social embeddedness; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. Man har länge förstått att dessa sociala system har betydelse för hur företag egentligen fungerar. LÄS MER

 2. 2. Skyddandets förnuft en studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Emilia Forssell; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; Care; Caregiver; Culture; Elderly; Family; Immigrants; Integration; Migration; Social capital; Sweden; Tradition Social work; caregiver; culture; elderly; family; immigrants; integration; migration; social capital; tradition; social work.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of family member caregiving where the care recipient is an elderly person who immigrated late in life. It also aims to contribute to the knowledge of the complexities underlying informal care giving and add to our understandings of what it means to be an immigrant in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Detta är en avhandling från Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR

  Författare :Karin Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociala problem; national insurance; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation is to describe the conditions under which substance abusing women live with regard to their families, the substance abuse and treatment. The interaction between the substance abusing women and the institutional expectations is analysed from gender and class perspective. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling, samhällsstruktur och kommunal identitet : en jämförelse mellan Västervik och Varberg

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Erika Blücher; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; underlying factors; interviews; sociology; social capital; identity; societal structure; sustainable development; migration; social sustainability; demographic patterns; Demography; Demografi; Social economics; Social ekonomi;

  Sammanfattning : Many of Sweden’s municipal districts show a population decline as well as an uneven population distribution. This pattern is neither desirable nor socially sustainable. Sustainable development is a well-known term often discussed from an ecological perspective. LÄS MER

 5. 5. Mutual benefit Rethinking social inclusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lina Martinson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Social inclusion; integration; segregation; social exclusion; social capital; governance; value-creation; value-creating processes; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : geography, where segregation and social exclusion of neighbourhoods and marginalised groups are mounting problems. Concurrently, globalisation and structural changes have altered the conditions for the national state and the public sector as well as for other actors. LÄS MER