Sökning: "Social capital"

Visar resultat 1 - 5 av 633 avhandlingar innehållade orden Social capital.

 1. 1. How Personal Networks Shape Business: an Anthropological Study of Social Embeddedness, Knowledge Development and Growth of Firms

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Peter Parker; Högskolan Kristianstad.; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; social embeddedness; growth; small business; trust; social capital; knowledge development; informal organization; personal network; Business network; social network; anthropology; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen behandlar informell organisation, m a o den uppsättning av sociala relationer som förbinder olika personer i företag och över företagsgränser. Det finns en lång tradition av att studera informell organisation. LÄS MER

 2. 2. Skyddandets förnuft en studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre som invandrat sent i livet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete, Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Emilia Forssell; Ersta Sköndal högskola.; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete; Socialt arbete; Social work; Care; Caregiver; Culture; Elderly; Family; Immigrants; Integration; Migration; Social capital; Sweden; Tradition Social work; caregiver; culture; elderly; family; immigrants; integration; migration; social capital; tradition; social work.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to examine and deepen the knowledge of family member caregiving where the care recipient is an elderly person who immigrated late in life. It also aims to contribute to the knowledge of the complexities underlying informal care giving and add to our understandings of what it means to be an immigrant in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Mutual benefit Rethinking social inclusion

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Lina Martinson; KTH.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social sciences; Social inclusion; integration; segregation; social exclusion; social capital; governance; value-creation; value-creating processes; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : geography, where segregation and social exclusion of neighbourhoods and marginalised groups are mounting problems. Concurrently, globalisation and structural changes have altered the conditions for the national state and the public sector as well as for other actors. LÄS MER

 4. 4. Rural development through social capital? An inquest into the linkages between social capital and development in war-torn villages in Sri Lanka

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Dhammika Herath; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; bonding social capital; bridging social capital; natural assets; rural development; and conflict;

  Sammanfattning : This doctoral thesis concerns the potential causal relationship between social capital and rural development in war-torn villages in the north of Sri Lanka. The social capital thesis centers on the notion that social relationships matter to development-related outcomes and reconstruction of war-torn societies. LÄS MER

 5. 5. Konturer av ett kvinnligt fält. Om missbrukande kvinnors möten i familjeliv och behandling

  Detta är en avhandling från Karin Trulsson, Pl 3248, 243 92 HÖÖR

  Författare :Karin Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social problems and welfare; substance abuse treatment; social support; family life; life history; habitus; social and cultural capital; gender; masculinity; motherhood; femininity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Missbrukande kvinnor och mammor har ofta fördömts av samhället och av människor i sin omgivning. De har setts som ansvarslösa kvinnor och olämpliga mammor utifrån en samhällssyn, att barn och missbruk inte går ihop. LÄS MER