Sökning: "Snap Factor"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Snap Factor.

 1. 1. Single Phase Active Power Factor Correction Converters - Methods for Optimizing EMI, Performance and Costs

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Supratim Basu; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elkraftteknik; Electric power engineering; PFC; Harmonic currents; Diode Recovery Time; Snap Factor; EMI; Quasi Park; Antenna Factor;

  Sammanfattning : In this thesis, front-end solutions with single-phase power factor correction (PFC) capability are studied. The reduction of current harmonics using various PFC techniques is investigated and related to the EN 61000-3-2 standard. LÄS MER

 2. 2. The hyperosmolar airway : Mechanisms of reduced response to nitric oxide

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Josephine Hjoberg; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medical sciences; 8-Br-cyclic GMP; airway epithelium; airway reactivity; airway smooth muscle; amiloride; epithelium derived relaxing factor; furosemide; hyperosmolarity; hypertonic saline; nitric oxide; SNAP; sodium chloride; sodium nitroprusside; superoxide; tracheal perfusion; MEDICIN OCH VÅRD; MEDICINE; MEDICIN; Clinical Physiology; klinisk fysiologi;

  Sammanfattning : Inhaled nitric oxide (NO) relaxes smooth muscle of the airways and of pulmonary blood vessels and is used to treat lung diseases where the pulmonary vessels are constricted. NO has also been tested as a bronchodilator in asthmatic patients. LÄS MER

 3. 3. Perpendicular to grain fracture analysis of wooden structural elements - Models and applications

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Henrik Danielsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fracture mechanics; cohesive zone modeling; Weibull theory; wood; glulam; orthotropy; heterogeneity; hole; dowel; asymmetric loading;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Trä är ett konstruktionsmaterial med många positiva egenskaper, både avseende mekaniska och tekniska egenskaper och avseende det som ibland kallas mjuka egenskaper. Trä har generellt hög styrka i förhållande till sin vikt, det är ett naturligt förnybart material och det anses av många vara estetiskt tilltalande. LÄS MER

 4. 4. Energy metabolic failure within the arterial wall in atherosclerosis

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Max Levin; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; atherosclerosis; hypoxia; hypoxia marker; bioluminescence imaging; ATP; glucose; lactate; energy metabolism;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is a disease that affects large and medium sized arteries. The majority of deaths in a Western population can be directly attributed to complications of this disease. Although research efforts have been vast, the pathophysiological mechanisms underlying atherosclerosis are not fully understood. LÄS MER