Sökning: "Sigrid Schottenius Cullhed"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Sigrid Schottenius Cullhed.

  1. 1. Proba the Prophet : Studies in the Christian Virgilian Cento of Proba

    Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

    Författare :Sigrid Schottenius Cullhed; [2012]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Proba; Cento; Virgil; early Christian poetry; Bible epic; querelle des femmes; author; reception; typology; hypotextuality.; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER