Sökning: "Signalling"

Visar resultat 1 - 5 av 810 avhandlingar innehållade ordet Signalling.

 1. 1. Notch signalling in carcinogenesis With special emphasis on T-cell lymphoma and colorectal cancer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jonas Ungerbäck; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Notch signalling; T-cell lymphoma; colorectal cancer; Wnt signalling; transcription; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : The Notch signalling pathway is an evolutionary conserved pathway, named after the Notch receptors, Notch1-4 in mammals, which upon cell-cell contact and ligand binding releases the intracellular domain (NICD). NICD translocates into the nucleus where it binds the transcriptional repressor RBP-Jk, which together with co-activators belonging to the Mastermind-like family of proteins form a transcriptional activation complex. LÄS MER

 2. 2. β-adrenergic stimulation of VEGF gene expression : intracellular signalling pathways

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Magnus J. Fredriksson; Stockholms universitet.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; zoofysiologi; Zoological physiology;

  Sammanfattning : In the present study, the intracellular signalling pathway mediating ß-adrenergic stimulation of the expression of the vascular endothelial growth factor (VEGF) gene was investigated.VEGF is an activator of angiogenesis, the formation of new blood vessels, and is considered to be a major regulator of both physiologically and pathologically related angiogenesis, as well as being essential for development of the vascular system. LÄS MER

 3. 3. Injury-Induced Signalling in Arterial Smooth Muscle Cells

  Detta är en avhandling från Sara Moses, Lund University, Dept. Cell and Molecular Biology, BMC C12, 221 84 Lund

  Författare :Sara Moses; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; GAG; Clinical biology; Klinisk biologi; proteoglycan; osteopontin; ERK; MAPK; signalling; smooth muscle cell; injury;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Cirka hälften av dödsfallen i västvärlden orsakas av hjärt-kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. En gemensam nämnare för dessa är den bakomliggande sjukdomen ateroskleros (åderförkalkning eller åderförfettning). LÄS MER

 4. 4. Insulin signalling in human adipocytes mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes

  Detta är en avhandling från Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Anna Danielsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; adipocytes; type 2 diabetes; insulin; insulin resistance; insulin signalling; phosphorylation; insulin receptor substrate 1; feedback control; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Cell biology Medical cell biology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Cellbiologi Medicinsk cellbiologi;

  Sammanfattning : Prevalensen av fetma ökar drastiskt i stora delar av världen och utgör en stor riskfaktor för att utveckla insulinresistens och typ 2 diabetes. Fettväven kan bli mycket stor om för mycket energi tas upp av kroppen. LÄS MER

 5. 5. Regulation of morphogen signalling during neural patterning in the Xenopus embryo

  Detta är en avhandling från Department of Laboratory Medicine, Lund University

  Författare :Hooi Min Tan Grahn; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Suppressor-of-fused; Gli; β-Catenin; Neural; Xenopus; FGF; Signalling; HtrA1; RDH10; Retinol dehydrogenase; Retinoic acid; Spemann s organizer; Induction; Gradient;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En ordentlig bildning av det centrala nervsystemet är viktigt för ett nyfött barn eller en vuxen. Den senaste tidens kartläggning av människans arvsmassa har lett till identifiering av ungefär 23000 gener, många av dem aktiva i det utvecklande nervsystemet. LÄS MER