Sökning: "Seller"

Visar resultat 1 - 5 av 37 avhandlingar innehållade ordet Seller.

 1. 1. Framgång i säljande - om värdeskapande i säljar- och köparinteraktionen på industriella marknader

  Detta är en avhandling från Institute of Economic Research

  Författare :Catharina Norén; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; byuer; interaction; Seller; value creation; success; industrial marketing; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Forskningsfokus i den här avhandlingen har varit framgång i säljande skapad i säljare och köparinteraktioner på och mellan makro-, meso- och mikronivå. Framgång har studerats som ett värde med konsekvenser för utbytesprocessen eftersom framgång påverkar aktörernas agerande i säljar- och köparinteraktionen på olika nivåer i företagen. LÄS MER

 2. 2. The purchasing of technical consultancy services : a case study of buyer-seller relationships

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Peter Lageson; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial Marketing; Industriell marknadsföring;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how a corporation's purchasing of technical consultancy services can be described. The research problem is formulated in the light of the changing role of marketing and the shift from a transactional to a more relational approach. LÄS MER

 3. 3. Sales coordination in multinational corporations : development and management of key account programmes

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Jakob Rehme; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sales organisation; sales coordination; buyer seller relationships; key account management; sales teams; marketing organisation; sales process; multinational; multiproduct; försäljningsorganisation; marknadsföring; kundbearbetning; relationsmarknadsföring; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is to describe and analyse the orgamsmg of sales and marketing in large scale and complex organisations and particularly how key account management programmes are developed, organised and managed.This means that the focus is on the development context in which the sales organisation operates, how key account management (KAM) programmes are organised, the coordination they contribute to, and how the KAM programmes are designed to manage the dyadic seller-buyer relationships. LÄS MER

 4. 4. Marketing Progress and Buyer Behavior in the Middle East : A deep structure approach

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Hossein Dadfar; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1984]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Deep structure; Middle -East Arabs; buyer behavior; buyer - seller relationship; Marketing progress; Arab s culture; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This report is an extension of deep structure "socio-cultural" approach ininternational marketing by:1- Developing methodological and conceptual tools for understanding socio-cultural characteristic of the Middle - East nations, example of Saudi Arabia; buyer behavior and buyer seller relationship.2- Interprating buyers actions, decision making process, imoressions ,etc. LÄS MER

 5. 5. Köp av tjänster för ledningskompetens - en polyfonisk process

  Detta är en avhandling från Stockholm : Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet

  Författare :Jörgen Hansson; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Purchase; professional services; management advice services; buyer-seller relationships; polyphony; polyphonic process; polyphonic organization; activity theory; focus group; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : The thesis´ aim is to deepen the understanding about what shapes and characterises the purchase process for management advice services. Such externally, acquired services have increased substantially, and in relation to the services´ impact on management decisions the theoretical and practical understanding of the purchase process is lagging behind. LÄS MER