Sökning: "School administration"

Visar resultat 1 - 5 av 564 avhandlingar innehållade orden School administration.

 1. 1. A marketing design approach to destination development

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet.; Chalmers University of Technology University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; destination development; place branding; participatory design; experience innovation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kundvalsmodeller. Kundvalsmodeller. En studie av marknadsskapare och skapade marknader i kommuner och landsting

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Gustaf Kastberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kundvalsmodeller styrning kommuner; voucher systems; quasi-markets; new public management; management control;

  Sammanfattning : Avhandlingen handlar om styrning av kommunal verksamhet med hjälp av kundvalsmodeller.... LÄS MER

 3. 3. Beställarstyrning av hälso- och sjukvård : - Om människor, marginaler och miljoner

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs Universitet

  Författare :Johan Berlin; Högskolan Väst.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Public sector research; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Forskning om offentlig sektor; Public administration; Offentlig förvaltning; Beställar utförarmodellen; beställarstyrning; marginalstyrning; kvasimarknad; styrning; förtroende; hälso- och sjukvård; new public management;

  Sammanfattning : Inom hälso- och sjukvården har det länge varit svårt att styra verksamheten och dess resursförbrukning. När pengarna är slut i november kräver verksamheten mer resurser. För att enklare kunna styra och reglera sjukvårdens resursförbrukning införde flera av Sveriges landsting, under 1990-talet, beställarstyrning. LÄS MER

 4. 4. Skolutveckling och styrningsfilosofi om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Lennart Fahlén; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information technology; ICT; school development; school management; school strategies; school administration; school leader; school teacher; Informationsteknik;

  Sammanfattning : This study has focused development and management strategies at different levels within the school system in four Swedish municipalities. The overall aim of the study was to gain knowledge about how development is staged in municipalities where changes emerge without incentives, such as financial support from the state. LÄS MER

 5. 5. Friska vindar i sjukvården. Stöd och hinder vid förändringar i professionella organisationer

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University, printed by Kompendiet

  Författare :Nomie Eriksson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Public sector; reform; health care; health facilities; medical service; implementation; institutional theory; process oriented; standardization; routines; searchers; quality insurance; quality models; interview; professions; dialogue; real enthusiasts; satisfaction; rounds; reporting and documentation.;

  Sammanfattning : Implementation of decisions in professional organisations is characterized by the board making decisions for the professions to perform. In this thesis a decision concerning how process directed method of working in medical service is studied. The implementation was studied at two hospitals and units with similar medical alignment. LÄS MER