Sökning: "SAXS"

Visar resultat 1 - 5 av 58 avhandlingar innehållade ordet SAXS.

 1. 1. Mesoporous Silica Formed with Triblock Copolymers

  Detta är en avhandling från Department of Physical Chemistry, Lund University

  Författare :Katarina Flodström; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; 1H NMR; TEM; SAXS; in situ; mechanism of formation; cubic Ia3d; cubic Im3m; Mesoporous; synthesis; Pluronic; SBA-16; SBA-15; hexagonal p6mm; synchrotron SAXS; Physical chemistry; amphiphilic polymers; silica;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish En amfifil molekyl har två delar; en del som dras till olja och en del som dras till vatten. Dessa två delar benämns vanligen huvudgrupp respektive svans. Amfifila molekyler kallas ofta tensider (på engelska surfactants), och är de aktiva beståndsdelarna i bland annat tvättmedel och hårschampo. LÄS MER

 2. 2. X-Ray Diagnostics in Combustion - Study of Particle Formation in Flames Using Combined Small- and Wide-Angle X-Ray Scattering

  Detta är en avhandling från Division of Combustion Physics, Department of Physics, Lund University

  Författare :Linda Vallenhag; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; nanoparticles; soot particles; WAXS; X-ray scattering; SAXS; combustion; Fysicumarkivet A:2014:Vallenhag;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vid förbränning av bränslen som innehåller kol, till exempel ved, olja och biobränslen, bildas sotpartiklar då det finns ett underskott av syre, så kallad ofullständig förbränning. Det är sotpartiklarna i brasan som ger dess gula sken. LÄS MER

 3. 3. Swelling and Microstructure of Nanoplatelet Systems

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Chemistry, Theoretical Chemistry

  Författare :Axel Thuresson; Lunds universitet.; Lund University.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nanoplatelets; Model clay system; Coarse grained models; Statistical mechanics; MC simulations; MD simulations; SAXS; Cryo-TEM; Laponite; Montmorillonite; Swelling; Tactoid;

  Sammanfattning : De flesta anser nog att kemi och speciellt teoretisk kemi är ett mycket komplext ämne, medan lera nog anses som ett begripligt koncept. Det man kanske inte tänker på är att många leror utgörs till stor del av elektrostatiskt laddade nanopartiklar där dess beteende kan förstås genom just ämnena kemi och teoretisk kemi. LÄS MER

 4. 4. Molecular Arrangement, Electronic Structure and Transport Properties in Surfactant Gel- and Related Systems Studied by Soft X-ray and Dielectric Spectroscopy

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Johan Gråsjö; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; surfactants; surfactant poly-ion gel; water; confined water; XAS; RIXS; dielectric spectroscopy; SAXS; pKa; transport; Fick’s law; Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material; Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials;

  Sammanfattning : This thesis concerns studies of aqueous soft matter systems, especially surfactant micelle systems.The aim has been to study the molecular arrangement and electronic structure of the constituents of, as well as transport properties in such a system. LÄS MER

 5. 5. Synchrotron X-ray Scattering and Monte Carlo Simulations of Structure and Forces in Silicate Nanoplatelet Dispersions

  Detta är en avhandling från Lund University, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Theoretical Chemistry

  Författare :Mo Segad; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAXS; MC simulations; Swelling; Tactoids; EXAFS; DLS; Cryo-TEM; Nanoplatelets; MX80; Na Ca montmorillonite.;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lera-vatten-systemet finns i stort sett överallt i vår omgivning. Syftet med denna avhandling är att identifiera och undersöka egenskaper hos leror som är av betydelse för deras inbördes växelverkan. LÄS MER