Sökning: "Rise."

Visar resultat 1 - 5 av 1738 avhandlingar innehållade ordet Rise..

 1. 1. Theoretical aspects and experimental data on the deterioration of polyolefin hot-water pipes

  Detta är en avhandling från Kungliga Tekniska Högskolan

  Författare :Jens Viebke; RISE.; [1996]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Nyckelfrågor vid användning av generella IT-verktyg i träbyggprocessen

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Göran Berggren; RISE.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Wood Technology; Träteknik;

  Sammanfattning : Av den svenska träproduktion så används så mycket som ca. 70% inom byggsektorn. Byggindustrin är således träindustrins allra viktigaste kund. Trots detta ömsesidiga beroende är kommunikationen och samverkan mellan dessa båda industrigrenar dåligt utbyggd, vilket framgår av ett flertal studier bland annat inom LTU:s ConITwood-projekt. LÄS MER

 3. 3. Frequency Transfer Techniques and Applications in Fiber Optic Communication Systems

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Sven-Christian Ebenhag; RISE.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Time transfer; synchronization; UTC; optical fiber network; GPS carrier phase; synchronous optical networking SONET ; synchronous digital hierarchy SDH ; global positioning system GPS ; optical fiber;

  Sammanfattning : Modern society is dependent on communications and the developments of these increases constantly through a seemingly endless demand for communication services and thereby synchronization and time. This is confirmed by a vast range of research on communications, irrespective of technology and protocol. LÄS MER

 4. 4. Thick and Thin Ti2AlC Coatings

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Jenny Frodelius; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; RISE.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : This Thesis explores the deposition techniques of magnetron sputtering and high velocity oxy-fuel (HVOF) spraying for Ti2AlC as a promising high-temperature material. Magnetron sputtering aims at producing thin (≤1 μm) Ti2AlC films of high crystal quality for use as a model system in understanding the material’s basic properties. LÄS MER

 5. 5. Computed tomography of sawlogs knot detection and sawing optimization

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Erik Johansson; Luleå tekniska universitet.; RISE.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Träteknik; Wood Technology;

  Sammanfattning : Branches on trees introduce defects on sawn timber called knots. By scanning sawlogs using computed tomography, knots can be detected and accounted for so that the sawing process can be optimized with respect to outgoing product value. LÄS MER