Sökning: "Rasism"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade ordet Rasism.

 1. 1. Språk och rasism Privilegiering och diskriminering i offentlig, medierad interaktion

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institutionen för nordiska språk

  Författare :Karin Hagren Idevall; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; actor-network theory; banal nationalism; comments sections; discourse analysis; discrimination; internet; language and racism; political discourse; privileging; public debate; whiteness; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : This PhD thesis concerns language and racism. The aim is to explore how racism is reproduced in interaction in public debates on immigration, integration and refugee policy. LÄS MER

 2. 2. from [al'manja] with love : Trans_ feministische Positionierungen zu Rassismus und Migratismus

  Detta är en avhandling från Frankfurt am Main : Brandes & Apsel Verlag

  Författare :Alyosxa Tudor; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Racism; migratlsm; nationalism; diaspora; trans politlcs; transgender; transnational feminism; postcolonlal studies; decolonial studies; crltical migration studies; migration; Europe Germany; transnationalism; Rasism; migratism; nationalism; diaspora; transpolittska; transgender; transnationell feminism; postcolonial studies; decolonial studies; kritiska migrationsstudier; migration; Europa; Tyskland; transnationalism;

  Sammanfattning : from [al'manja} with love revisits Critical Migration Studies with the insights of postcolonial and decolonial approaches and carves out a perspectlve on power relations that brlngs together transnational feminism and 'trans(gender) polltics'.I dlscuss what racism and migratlsm mean in a German and European context, and work out how they shape hegemonlc understandings of 'Germany' and 'Europe'. LÄS MER

 3. 3. Safe Sex, Unsafe Identities Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anna Bredström; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS; policy; Sweden; racism; ethnicity; migration; gender; sexuality; intersectionality; sexual health; sexual education; safer sex; hiv aids; policy; Sverige; rasism; etnicitet; migration; genus; sexualitet; intersektionalitet; sexuell hälsa; sexualupplysning; säkrare sex; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Ethnicity; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Etnicitet;

  Sammanfattning : This dissertation examines the different depictions of ‘immigrants’ and the ways in which migration, ethnicity and racism have been handled by Swedish HIV/AIDS policy since the early 1980s. The dissertation consists of five separate articles and an introductory chapter that outlines the discourse-theoretical approach used in the subsequent articles. LÄS MER

 4. 4. Öppna universum! : slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mats Bergenhorn; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Islam; hindutva; hinduism; rasism; nationalism; islamism; globalisering; Margaret Thatcher; Enoch Powell; Muhammed; Khomeini; Frantz Fanon; Salman Rushdie; Michail Bachtin; General and comparative literature; Allmän och jämförande litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling i islamologi visar hur Salman Rushdies roman Satansverserna (1988) gestaltar frågeställningar om religion, nationalitet, ras och om makt, kompromiss och autenticitet i en samtid där globala processer har lett till nya sätt att uppfatta och förhålla sig till olika traditioner. Avhandlingen visar hur Satansverserna skildrar hur människan uppfattar sig själva och andra när villkoren för dessa traditioner förändras samt hur romanen belyser olika hotbilder i form av nationalism, rasism och religiös fundamentalism. LÄS MER

 5. 5. Sjöfart på stormigt hav : Sjömannen och Svensk Sjöfarts tidning inför den nazistiska utmaningen 1932-1945

  Detta är en avhandling från Växjö : Växjö University Press

  Författare :Martin Estvall; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; 20th century; neutrality; economic history; shipping history; World War II; Swedish trade; anti-Semitism; the Holocaust; 1933-1945; social categorisation; Nazism; nationalism; national-socialism; antifascism; anti-Nazism; resistance; racism; class; working-class movement; Sjömannen; Svensk Sjöfarts Tidning; Sjöfolksförbundet; Sveriges Redareförening; 1900-talet; neutralitet; ekonomisk historia; sjöfartshistoria; andra världskriget; Förintelsen; antisemitism; svensk handel; 1933-1945; antinazism; motstånd; rasism; klass; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to discuss German Nazism and Nazi Germany from the point of view of two specific representatives, namely, labour and capital. This has been facilitated by analysing the content of the Swedish Seamen’s Union’s newspaper, The Seafarer [Sjömannen] and its union counterpart, the Swedish Shipowners Association’s periodical, Scandinavian Shipping Gazette [Svensk Sjöfarts Tidning], from November 1932 up to and including 1945. LÄS MER