Sökning: "Protein-surfactant interactions"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Protein-surfactant interactions.

 1. 1. Protein-surfactant interactions

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ank Valstar; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik; Physical Chemistry; fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Protein-surfactant interactions in aqueous media have been investigated. The globular proteins lysozyme and bovine serum albumin (BSA) served as model proteins. Several ionic and non-ionic surfactants were used.Fluorescence probe measurements showed that at low sodium dodecyl sulfate (SDS) concentration (< 0. LÄS MER

 2. 2. Association and Interactions in Protein-Surfactant Systems

  Detta är en avhandling från Håkan Wennerström, Physical Chemistry 1, Chemical Centre Lund University

  Författare :Anna Stenstam; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; catanionic surfactant; SANS; NMR; gel; sodium alkylsulfate; Protein-surfactant interactions; lysozyme; LH2; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fysikalisk kemi är en gren inom naturvetenskapen som behandlar frågor kring molekylers fysiska och kemiska egenskaper, t.ex. i vilka ämnen molekylerna löser sig, vid vilken temperatur de förgasas eller hur de rör sig. Grundpelarna sägs vara struktur, jämvikt och förändring, d. LÄS MER

 3. 3. Protein-Surfactant Interactions Phase Behaviour and Phase Structure

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Anna Karin Morén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phase equilibria; Protein-surfactant interactions; Gel; Precipitate; Solution; Lysozyme; b-lactoglobulin; Ovalbumin; Bovine serum albumin; Dodecyltrimethylammonium chloride; Sodium alkylsulphates; NMR; Cryo-TEM; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Protein-surfactant interactions in water are investigated by following the phase equilibria for protein-surfactant pairs whose constituents carry both opposite and the same sign of charge. The concentration ranges studied are: 0-20 wt% protein, 0-20 wt% surfactant, and 80-100 wt% water. LÄS MER

 4. 4. Dynamics of Enzymes at Interfaces Lipase adsorption and mobility on solid surfaces

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Andreas Sonesson; KTH.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; biophysics; surface chemistry; diffusion; enzymes; lipases; adsorption; mobility; NATURAL SCIENCES Physics; NATURVETENSKAP Fysik;

  Sammanfattning : This thesis aimed to give more insight in the dynamics of enzymes at interfaces. The adsorption and mobility of adsorbed proteins can e.g. give a better understanding of structure-function properties of interfacially active enzymes. LÄS MER