Sökning: "Production of change"

Visar resultat 1 - 5 av 865 avhandlingar innehållade orden Production of change.

 1. 1. Ergonomi som verktyg. Fem fallstudier om uttryck för och användning av ergonomikunskap inom logistikverksamhet

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Carina Rislund; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industriell teknik och ekonomi; Industrial engineering and economy; Teknik och social förändring; Technology and social change; ergonomics; macroergonomics; ergonomics strategy; logistics; materials handling; man-machine system; knowledge managment; change; sensemaking; understanding; activity theory; learning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Om vikten av att i automationsprocessen integrera handens och hjärnans arbete

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Bertil Gustafsson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers tekniska högskola.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogiskt arbete; Pedagogical work; Systemteknik; Systems engineering; Teknik och social förändring; Technology and social change; Operator´s computer; Tacit knowledge; Cross-functional work teams; Decentralised work organisation; Robot arc welding; Small scale production;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. God vetenskap. Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Rangnar Nilsson; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Litteraturvetenskap; Literature; Vetenskapsteori; Theory of science; Idé- o lärdomshistoria; History of science and ideas; Vetenskapshistoria; History of science; Fysik; Physics; Statsvetenskap; Political science; Forskningspolitik; Research policy; History of ideas; history of science; university history; Swedish university history; political science; literature studies; physics; concepts of science; perceptions of research; peer review; quality in science; research quality.;

  Sammanfattning : Rangnar Nilsson: Good science: How researchers’ conceptions of science expressed in peer review documents change in three different disciplines (God vetenskap: Hur forskares vetenskapsuppfattningar uttryckta i sakkunnigutlåtanden förändras i tre skilda discipliner). Ph.D. Dissertation in Swedish, with a summary in English. LÄS MER

 4. 4. The Concept of Mobile Manufacturing

  Detta är en avhandling från Göteborg : Chalmers University of Technology

  Författare :Carin Stillström; Chalmers tekniska högskola.; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2007]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industriell organisation; administration och ekonomi; Industrial organisation; administration and economics; Produktionsteknik; Manufacturing engineering; Mobility; flexibility; changeability; manufacturing system; production system; Manufacturing engineering and work sciences; Produktion och arbetsvetenskap;

  Sammanfattning : There is a need for a manufacturing concept that is characterized by ease in changing between manufacturing places, ease in producing wherever it is convenient for the moment, ease in collaborating with different partners, and reconfigurability and reuse of manufacturing capacity, while at the same time keeping control of the own capabilities.The objective of this thesis is to investigate and describe the concept of mobile manufacturing in order to find new ways of competing for the manufacturing industry. LÄS MER

 5. 5. Improving engineering change processes by using lean principles

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Mikael Ström; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Chalmers tekniska högskola.; [2013]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; lean; product development; engineering change; principles; PLM; information;

  Sammanfattning : .... LÄS MER