Sökning: "Polymer Gels"

Visar resultat 1 - 5 av 64 avhandlingar innehållade orden Polymer Gels.

 1. 1. Advanced polymeric scaffolds for functional materials in biomedical applications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Kim Öberg Hed; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Dendrimer; hydrogel; PEG; dendritic monolayers; thiol-ene networks; off-stochiometric;

  Sammanfattning : Advancements in the biomedical field are driven by the design of novel materials with controlled physical and bio-interactive properties. To develop such materials, researchers rely on the use of highly efficient reactions for the assembly of advanced polymeric scaffolds that meet the demands of a functional biomaterial. LÄS MER

 2. 2. Polymer Gels: Modeling the Swelling Behavior

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Stefanie Schneider; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysikalisk kemi; Physical chemistry; Polymerteknik; biopolymers; Polymer technology; binding isotherms; polyelectrolyte-surfactant interactions; discontinuous volume transition; gel swelling; Monte Carlo simulation; polyelectrolyte gels;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Som man kan se av titeln handlar den här avhandlingen om polyelektrolytgeler. Vad är nu polyelektrolyter och vad är geler? Och vad är de bra till? Polymerer Polymerer är långa molekylkedjor, som förekommer i naturen men som också kan vara gjorda av människan. LÄS MER

 3. 3. Polymer Gels and their Interactions with Ionic Surfactants

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Olof Rosén; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physical chemistry; Polymer-Surfactant Interactions; Modified Polymers; Binding Isotherm; Polymer Gels; Swelling Isotherm; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Polymergeler och deras interaktioner med joniska surfaktanter. Olika typer av hydrofoba polymerer och hydrophobmodifierade polymerer tvärbinds kemisk till geler. Dessa geler tillhör gruppen responsiva geler, vilket betyder att gelerna ändrar sin volym under yttre påverkan. LÄS MER

 4. 4. Hydrophilic gels based on polyurethane urea

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Ingrid Gustafson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1990]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Polyurethanes; polymer gels; pendant double bonds;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Swelling and Mechanical Properties of Polymer Gels: Salt, Macroion and Network Topology Effects

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Samuel Edgecombe; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; volume decrease upon uniaxial extension; interpenetrating networks; loose-end effects; polydispersity effects; macroion deswelling; salt deswelling; polymer gels; polyelectrolyte gels; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ordet polymer användes första gången av Berzelius år 1830 och kommer ursprungligen från grekiskans polymeres, vilket betyder av flera delar ("poly"=flera och "meros"=del). En polymer är en lång molekyl gjord av flera upprepande enheter. Polymerer finns i naturen (t. ex. LÄS MER