Sökning: "Political support"

Visar resultat 1 - 5 av 402 avhandlingar innehållade orden Political support.

 1. 1. Making sense of Baltic democracy : public support and political representation in nationalising states

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Kjetil Duvold; Örebro universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; democracy; democratisation; consolidation; support for democracy; political culture; political representation; party systems; social cleavages; political community; nation-building; ethnic minorities; post-communism; Baltic countries; Estonia; Latvia; Lithuania; Central and Eastern Europe; the European Union; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : A chief topic of this book is the advance of democracy in Estonia, Latvia and Lithuania. The three countries belong to the most ‘successful’ cases of transition from communist rule to democracy, demonstrated by the fact that they joined the European Union in 2004. LÄS MER

 2. 2. Global Warming and Our Natural Duties of Justice A cosmopolitan political conception of justice

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Aaron Maltais; Uppsala universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; Global warming; climate change; global justice; natural duties; political conception; contractualism; intergenerational; political duty; political authority; collective action; public goods; John Rawls; Thomas Nagel; Statsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : Compelling research in international relations and international political economy on global warming suggests that one part of any meaningful effort to radically reverse current trends of increasing green house gas (GHG) emissions is shared policies among states that generate costs for such emissions in many if not most of the world’s regions. Effectively employing such policies involves gaining much more extensive global commitments and developing much stronger compliance mechanism than those currently found in the Kyoto Protocol. LÄS MER

 3. 3. Gatekeepers of democracy? : a comparative study of elite support for democracy in Russia and the Baltic States

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Linda A. Åström; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political support; Russia; the Baltic states; democracy; democratic consolidation; political culture; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This study deals with the consolidation of democracy in general and with political support for democracy, in particular. The theoretical reason for observing support for democracy rests on the assumption that this kind of support is a vital factor that will foster (or its absence will obstruct) the development of democracy in the countries analysed in this study, i. LÄS MER

 4. 4. Doubting democrats? : A comparative analysis of support for democracy in Central and Eastern Europe

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Jonas Linde; Örebro universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap; political support; Central and Eastern Europe; democracy; democratisation; democratic consolidation; political culture; regime principles; regime performance; regime institutions; public opinion; European Union; statskunskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Political Science; Statskunskap;

  Sammanfattning : This thesis deals with public support for the democratic political system in the new Central and East European member states of the European Union. The main aim of this study is to analyse democratic consolidation on the attitudinal level. LÄS MER

 5. 5. Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg

  Detta är en avhandling från Carlsson Bokförlag

  Författare :Jan Fredriksson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; political trust; political culture; Political ethnology; political competence; doing politics; politics and modernity; political field; phenomenology; politician’s identity; political identity; Political and administrative sciences; förvaltningskunskap; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att skildra de grundläggande drag som bär upp den politiska kulturen för att synliggöra förutsättningarna för politiskt engagemang. Utifrån olika vardagssituationer beskrivs hur det går till att ”göra” politik. LÄS MER