Sökning: "Ping Zhang"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Ping Zhang.

 1. 1. Magnetotelluric study of the Siljan impact region : techniques and results

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ping Zhang; Uppsala universitet.; [1989]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Structure and function of mitochondrial and chloroplast signal peptides

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

  Författare :Xiao-Ping Zhang; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

  Detta är en avhandling från Department of East Asian Languages, Lund University

  Författare :Kerstin Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; literature criticism; General and comparative literature; Chinese literature; children s literature; national forms; comparative literature; literary tradition; Languages and literatures of South and South-East Asia; Kinesiska och språk och litteratur från Syd- och Sydostasien; Chinese; literary theory; Allmän och jämförande litteratur; litteraturkritik; litteraturteori;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I min avhandling har jag sökt den kinesiska barnbokens litterära rötter. Jag har studerat dess utveckling och dess samband med författaren Zhang Tianyi, som enligt den officiella bilden betraktas som en av föregångarna på barnlitteraturens område. LÄS MER