Sökning: "Per Emgård"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Per Emgård.

 1. 1. External otitis and its treatment is a group III steroid without antibiotics sufficent therapy? Experimental and clinical studies

  Detta är en avhandling från Umeå : Klinisk vetenskap

  Författare :Per Emgård; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Medicine; external otitis; external auditory canal EAC ; animal model; treatment; betamethasone; hydrocortisone; antibiotics; human study; Pseudomonas aeruginosa; Candida albicans.; Medicin; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin; Oto-Rhino-Laryngology; oto-rhino-laryngologi;

  Sammanfattning : ABSTRACTExternal otitis and its treatment. Is a group III steroid without antibiotics sufficient therapy? – Experimental and clinical studiesPer Emgård, Department of Otorhinolaryngology, University of Umeå and Ystad Hospital, Umeå and Ystad, SwedenExternal otitis is one of the most common ear, nose and throat (ENT) diagnoses in out-patient clinics. LÄS MER

 2. 2. Mechanisms and time course of cell death in embryonic nigral tissue and intrastriatal transplants

  Detta är en avhandling från Section for Neuronal Survival, Wallenberg Neuroscience Center, BMC A10, 221 84 Lund

  Författare :Mia Emgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hypothermia; resveratrol; free radicals; ultrastructure; electron microscopy; mesencephalic; transplantation; rat; Parkinson s disease; dopamine; Neurology; neuropsychology; neurophysiology; Neurologi; neuropsykologi; neurofysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Parkinsons sjukdom är näst efter Alzheimers sjukdom den vanligaste neurodegenerativa sjukdomen. I Sverige finns ca 15.000-20.000 patienter med Parkinsons sjukdom. LÄS MER