Sökning: "Patrick Bjurström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Patrick Bjurström.

 1. 1. Arkitekturens mening I en social kontext, tre undersökningar och ett program

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Patrick Bjurström; KTH.; [2001]
  Nyckelord :Neighborhood; School; Architecture; Place; Space; New forms of teaching;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Att förståskolbyggnader

  Detta är en avhandling från Institutionen för arkitektur

  Författare :Patrick Bjurström; KTH.; [2004]
  Nyckelord :school building; architectural theory; recent social history of architecture;

  Sammanfattning : Understanding School Buildingscompletes a study ofmodern Swedish school buildings and the ideas behind them. In aseries of case studies of seven schools built between 1953 and2001, changes in architecture have been found to reflectchanges in the ideas and practices of teaching and learning. LÄS MER