Sökning: "Ovalbumin"

Visar resultat 1 - 5 av 41 avhandlingar innehållade ordet Ovalbumin.

 1. 1. Temporary neonatal exposure to whole and hydrolysed cow's milk proteins. Studies of macromolecular absorption and immunological variables

  Detta är en avhandling från Department of Paediatrics, Lund University

  Författare :Pekka O Juvonen; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; beta-lactoglobulin; ovalbumin; cow s milk proteins; antibodies; IgG; IgE; secretory IgA; alpha-lactalbumin; breast-feeding; Pediatrics; Pediatri; early infant feeding; casein hydrolysate; Human milk; cow s milk;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intag av födoämnesantigen resulterar normalt i induktion av oral tolerans, men klinisk och immunologisk betydelse av kortvarig neonatal exponering för komjölksproteiner är inte klarlagt. Syftet med detta arbete var att studera prospektivt effekten av olika uppfödningsregimen under de tre första levnadsdagarna. LÄS MER

 2. 2. Protein-Surfactant Interactions Phase Behaviour and Phase Structure

  Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

  Författare :Anna Karin Morén; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Phase equilibria; Protein-surfactant interactions; Gel; Precipitate; Solution; Lysozyme; b-lactoglobulin; Ovalbumin; Bovine serum albumin; Dodecyltrimethylammonium chloride; Sodium alkylsulphates; NMR; Cryo-TEM; Physical chemistry; Fysikalisk kemi;

  Sammanfattning : Protein-surfactant interactions in water are investigated by following the phase equilibria for protein-surfactant pairs whose constituents carry both opposite and the same sign of charge. The concentration ranges studied are: 0-20 wt% protein, 0-20 wt% surfactant, and 80-100 wt% water. LÄS MER

 3. 3. Epithelial barrier dysfunction in ileal Crohn's disease

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Johan Dabrosin-Söderholm; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; acetylsalicylic add; confocal microscopy; Crohn s disease; cytoskeleton; electron microscopy; genetics; human; ileum; inflammatory bowel disease; intestinal absorption; intestinal mucosa; macromolecules; mitochondria; ovalbumin; permeability; sodium caprate; tight junctions; transcytosis; uncoupling agents; Ussing chamber; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The study aimed at investigating the intestinal barrier in Crohn's disease, with special reference to epithelial responses to luminal stimuli, and to permeation of proteins.Ileal mucosa from patients undergoing intestinal resection was studied in vitro in Ussing chambers. LÄS MER

 4. 4. An experimental study of mediators in allergic bronchoconstriction with focus on eicosanoids

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Ewa Selg; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2008]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leukotrienes; prostaglandins; histamine; guinea pig lung; ovalbumin; mast cell; cyclooxygenase; airway smooth muscle; COX inhibitors; NSAIDs;

  Sammanfattning : Mast cells have a central role in the inflammatory response in airways of both atopic and non-atopic asthmatics. The mast cell-derived mediators such as histamine, leukotriene C4 and prostaglandin D2, released upon activation of the cell, produce acute bronchoconstriction that is characteristic of the early asthmatic response (EAR), and contribute to the development of airway inflammation and hyperresponsiveness following the initial reaction. LÄS MER

 5. 5. Nitric oxide and eicosanoids : Significance and interactions during antigen-induced responses in peripheral lung tissue

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Institute of Enviromental Medicine

  Författare :Anna-Karin Larsson; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Nitric oxide; leukotrienes; prostaglandins; histamine; ovalbumin; contractions; distal lung; rat; human; guinea pig; precision-cut lung slices; mast cell;

  Sammanfattning : Asthma means difficulty in breathing and is described as a chronic, inflammatory disorder that produces narrowing of the lower respiratory tract. The allergen-induced asthmatic bronchoconstriction is primarily caused by an IgE-mediated release of the mast cell mediators, histamine and eicosanoids (leukotrienes and prostanoids). LÄS MER