Sökning: "Orthopaedics"

Visar resultat 1 - 5 av 408 avhandlingar innehållade ordet Orthopaedics.

 1. 1. The influence of alcohol on bone metabolism and fracture healing

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Fredrik Nyquist; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; traumatology; orthopaedics; Surgery; fracture prediction.; fracture healing; bone mineral density; Alcohol; post-traumatic osteopenia; fracture; ortopedi; traumatologi; Skeleton; muscle system; rheumatology locomotion; Skelett; muskelsystem; reumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Har alkohol någon skadlig effekt på människoskelettet? Vid Avdelningen för ortopedi på Universitetssjukhuset MAS har vi studerat detta problem och min avhandling är ett försök att besvara frågan. Siffrorna över konsumtionsmönstret för alkohol är osäkra - i Malmö är minst 9% av den manliga befolkningen högkonsumenter. LÄS MER

 2. 2. On the nature and etiology of chronic achilles tendinopathy

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Mats Åström; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender; physical activity; aging; imaging; malalignment; blood supply; partial rupture; tendinosis; chronic tendinopathy; Achilles tendon; achillodynia; Surgery; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : The present studies included 362 consecutive patients and 147 healthy controls and were conducted to provide a rational basis for treatment and future research. The major lesion was a focal non-inflammatory tendon degeneration (tendinosis). Twenty per cent of the cases were complicated by a secondary partial rupture. The paratenon was normal. LÄS MER

 3. 3. Balance, gait performance and muscular strength in the elderly

  Detta är en avhandling från Ortopediska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, 205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Karin A M Ringsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Surgery; populations; elderly; muscular strength; Balance; gait performance; orthopaedics; traumatology; Kirurgi; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Benbrott inträffar i betydligt högre grad hos stadsbor jämfört med landsortsbor. Bakgrundsfaktorer, såsom graden av fysisk aktivitet och belastning i arbetet, kan ha betydelse för fall, som orsakar benbrott. LÄS MER

 4. 4. Human studies evaluating dGEMRIC as a prognostic tool for knee osteoarthritis

  Detta är en avhandling från Orthopaedics

  Författare :Henrik Owman; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Delayed gadolinium-enhanced MRI of cartilage dGEMRIC ; knee; cartilage; glycosaminoglycan; anterior cruciate ligament injury; meniscal injury; osteoarthritis; joint space narrowing; osteophyte;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Artros är den vanligaste ledsjukdomen i världen, och orsakar ledvärk och stelhet. Artros leder till försvagning av brosket och sedermera förlust av allt större mängder belastat ledbrosk. För närvarande är vanlig röntgen den gyllene standarden för att diagnostisera knäartros. LÄS MER

 5. 5. On lumbar spine stabilization

  Detta är en avhandling från Department of Orthopaedics, Lund University

  Författare :Paul Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1996]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Kirurgi; orthopaedics; traumatology; Surgery; lumbar orthosis.; external pedicular fixation; adjacent segment; intervertebral mobility; Posterolateral lumbar fusion; roentgen stereophotogrammetric analysis; ortopedi; traumatologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Steloperation, fusion, i ryggen introducerades på 1910-talet som behandling vid tuberkulos med engagemeng av kotpelaren och sekundära smärtor/ deformitet. Senare applicerades tekniken på ryggfrakturer, skolioser och sedan 30-talet även på patienter med lumbala smärttillstånd med degenerativa förändringar. LÄS MER