Sökning: "Nature of science"

Visar resultat 1 - 5 av 948 avhandlingar innehållade orden Nature of science.

 1. 1. Investigations into Information Semantics and Ethics of Computing

  Detta är en avhandling från Mälardalen University Press

  Författare :Gordana Dodig-Crnkovic; Mälardalens högskola.; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Computer Science; datavetenskap; Computing and Philosophy; Philosophy of Computing; Philosophy of Information; infocomputation; computing nature; computational cognition; ethics; values;

  Sammanfattning : The recent development of the research field of Computing and Philosophy has triggered investigations into the theoretical foundations of computing and information.This thesis consists of two parts which are the result of studies in two areas of Philosophy of Computing (PC) and Philosophy of Information (PI) regarding the production of meaning (semantics) and the value system with applications (ethics). LÄS MER

 2. 2. The code of Concord : Emerson's search for universal laws

  Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International / Acta Universitatis Stockholmiensis

  Författare :Anders Hallengren; Stockholms universitet.; [1994]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ralph Waldo Emerson 1803-1882 ; natural law; ethics; aesthetics; esthetics; politics; USA; ethics and physics; laws of nature; laws of society; laws of art; American literature; American philosophy; American history; legal philosophy; constitutional law; human rights; rule of law; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; History and philosophy subjects Philosophy subjects Theoretical philosophy; Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen Teoretisk filosofi; Practical philosophy; Praktisk filosofi; LAW JURISPRUDENCE Public law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Offentlig rätt; Other law; Övrig rätt; Theory of science; Vetenskapsteori; History subjects History of science and ideas; Historieämnen Idé- o lärdomshistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; Literature; litteraturvetenskap; praktisk filosofi; Practical Philosophy;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to detect a pattern: the concordance of Ethics and Aesthetics, Poetics and Politics in the most influential American thinker of the nineteenth century. It is an attempt to trace a basic concept of the Emersonian transcendentalist doctrine, its development, its philosophical meaning and practical implications. LÄS MER

 3. 3. Static Analysis and Deductive Verification of Programs

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Tobias Gedell; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Computer science;

  Sammanfattning : This thesis is concerned with analysis of programs. Analysis of programs can be divided into two camps: static analysis and formal verification. Static program analyses compute a result and terminate for all programs. LÄS MER

 4. 4. Black & white or shades of grey : : teachers perspectives on the role of nature of science in compulsory school science teaching

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Lotta Leden; Malmö University.; Malmö University.; [2017]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; Nature of science; teachers perspectives; Didactical questions; Focus groups; Nature of science; School science; Science teaching traditions; Scientific literacy; Teachers’ perspectives;

  Sammanfattning : Avhandlingen utforskar lärares perspektiv och förhandlingar gällande vilken roll “naturvetenskapens karaktär” (engelska ”nature of science”, NOS) kan spela i grundskolans NO-undervisning. Tidigare forskning har visat att NO-undervisning ofta har ett starkt fokus på naturvetenskapliga begrepp och strukturerade laborationer med ett implicit fokus på ”korrekta svar”. LÄS MER

 5. 5. Flexible Science : An Anthropology of Scientists, Society and Nature in Vietnam

  Detta är en avhandling från Uppsala : Institution of Cultural Anthropology and Ethnology, Uppsala University

  Författare :Eren Zink; Uppsala universitet.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; actor-network theory; climate change; economic anthropology; environmental conservation; higher education; international development; science; science policy; Vietnam; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology Cultural anthropology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi Kulturantropologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Ethnography; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Etnografi; Kulturantropologi; Cultural Anthropology;

  Sammanfattning : Eren Zink explores the conditions of doing science in Vietnam. The scientists included in this study were engaged in local and international efforts to conserve nature, establish the fact of climate change, and carry out scientific research in Vietnam. LÄS MER