Sökning: "Narrative interviews"

Visar resultat 1 - 5 av 251 avhandlingar innehållade orden Narrative interviews.

 1. 1. Mutor i det godas tjänst? Biståndsarbetare i samtal om vardaglig korruption

  Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

  Författare :Joakim Thelander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; white-collar crime; self-presentations; rhetoric; reported speech; quotations; petty corruption; narrative; morality; interviews; interaction; impression management; gifts; etiquette; discourse; economic crime; development; corruption; contrasts; constructionism; bribes; bribery; boundary-work; anticorruption; accounts; aid work; Criminology; Kriminologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras korruption och mutor som i första hand sociala och moraliska, snarare än ekonomiska, fenomen. Vilka beskrivningar och tolkningar ger svenska och danska biståndsarbetare av sina möten med vardaglig korruption? Hur fördömes, ursäktas eller rättfärdigas användandet av mutor? Går det att tala om en etikett för mutor, och hur ser denna i så fall ut? Biståndsarbetarna kan uppleva att de förväntas försvara eller leva upp till antikorruptiva normer. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om mutor. Det korruptas betydelse bland svenska affärsmän i Öst- och Centraleuropa

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :David Wästerfors; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gift; blame; stories; narrative; rhetoric; symbolic interaction; interviews; businessmen; Eastern Europe; resentment; tactics; ethnography; courtships; identifications; accounts; defence speeches; Sociology; Sociologi; Social psychology; rumours; corruption; bribes; bribery; Socialpsykologi; Criminology; Kriminologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vad innebär det att muta någon? Vad är egentligen en muta? Denna studie har motiverats av sådana frågor. Det centrala argumentet är att mutor och korruption inte enbart tillhör ett samhälles juridiska sfär utan även dess sociala och moraliska. LÄS MER

 3. 3. Narratives of governing rationalization, responsibility and resistance in social work

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marcus Lauri; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Welfare; Welfare state; neoliberalism; neoliberal; neo-liberal; neo-liberalism; new public management; NPM; new managerialism; managerialism; public management reform; social work; social services; profession; professional; EBP; evidence-based practice; evidence; knowledge production; paperwork; administration; performance; audit; discipline; sovereign power; self-governing; power; power knowledge; motivational interviewing; MI; individualism; individual responsibility; political; the political; de-politicized; de-politicization; governing; governmentality; governance; gender; feminism; feminist theory; Foucault; Marx; capitalism; standardization; flexibility; budget governing; care; care-work; ethos of care; solidarity; empathy; loyalty; division of labor; proceduralization; instrumentalization; mechanization; manual based; digital; template; templates; de-professionalization; proletarization; proletarianization; Taylorization; transition; transformation; rationalization; rationality; rational; emotions; emotional; affect; alienation; detachment; distance; resistance; counter conduct; Sweden; Swedish model; rhizome; rhizomatic; nomadic; narrative; narratives; discourse; critique; interviews; Välfärd; välfärdsstat; välfärfärdsstaten; nyliberal; nyliberalism; new public management; socialt arbete; socialtjänsten; socialarbetare; svenska modellen; styrning; styrningsmentalitet; kön; genus; EBP; evidensbaserad praktik; evidens; kunskapsproduktion; makt kunskap; administration; pappersarbete; granskning; kontroll; disciplin; självstyrning; motiverande samtal; individualism; individualisering; ansvar; individuellt ansvar; flexibilitet; politik; det politiska; avpolitisering; avprofessionalisering; profession; professioner; professionell; förfrämligande; Sverige; Foucault; Marx; feminism; feministisk teori; kapitalism proletarisering; taylorisering; standardisering; manualbaserad; rationalisering; rationell; emotioner; känslor; avstånd; likgiltighet; narrativ; diskurs; kritik; intervju; intervjuer; kapitalism; den svenska modellen; förändring; transformering; motstånd; mot-makt;

  Sammanfattning : Sverige har ett internationellt rykte för att ha en omfattande och kvinnovänlig välfärd. Även om riktigheten i en sådan uppfattning sedan länge ifrågasatts har på senare år, likt i många andra Europeiska länder, det svenska välfärdssystemet genomgått en omfattande förändring i avseende på dess räckvidd, men också dess organisering och styrning. LÄS MER

 4. 4. The Making of Resistance : Brazil’s Landless Movement and Narrative Enactment

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Economic History, Stockholm University

  Författare :Markus Lundström; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MST; Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; peasant; Brazil; social movement; autonomy; constructive resistance; historiography; narrative; collective memory; identity; subject formation; focus group interview; corpus analysis; meta-analysis; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : This dissertation explores the story of Brazil’s Landless Movement: its historiographical prequel, its narrative components, its modifications, its enactment. The study derives from a non-essentialist understanding of the resistance agent, here construed as political subject – a collective of individuals, contingently unified in a specific political struggle, not necessarily representing a mutual material need, nor a common identity. LÄS MER

 5. 5. Global careerists’ identity construction A narrative study of repeat expatriates and international itinerants

  Detta är en avhandling från Umeå : Handelshögskolan vid Umeå universitet, Umeå School of Business

  Författare :Malin Näsholm; Umeå universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; global careers; repeat expatriates; international itinerants; narrative; career; identity construction; social identity;

  Sammanfattning : Research on international work experiences has to a great extent focused on an international assignment as a single event, and on how to optimize it from the organization’s perspective. This thesis addresses individuals’ subjective experiences of international work experiences and focuses on individuals with global careers, who see working abroad as a major element of their careers, involving several international assignments or international work experiences. LÄS MER