Sökning: "NKT cells"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden NKT cells.

 1. 1. Dendritic cells in cancer immunotherapy

  Författare :Karin Gustafsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2011]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; vaccines; dendritic cells; αDC1; PGE2DC; natural killer cells; T cells;

  Sammanfattning : Dendritic cells (DCs) play a central role in the initiation and regulation of innate and adaptive immune responses and have increasingly been applied as vaccines for cancer patients. Ex vivo generation and antigen loading of monocyte-derived DCs allows a controlled maturation, with the aim of imprinting different DC functions that are essential for their subsequent induction of a T cell-mediated anti-tumor response. LÄS MER

 2. 2. CD1d restricted NKT cells in regulation of pathogenic autoimmunity

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Anna Teige; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Autoimmunity; NKT cells; CD1d antigen presentation; Multiple sclerosis; Rheumatoid arthritis;

  Sammanfattning : Human autoimmune diseases such as reumatoid arthritis (RA) and multiple sclerosis (MS) are believed to develop when self-tolerance mechanisms are failing, with a chronic destructive inflammation as result. To experimentally study autoimmunity, we have used murine models that mimic their human counterparts; experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) – a model for MS, and collagen induced arthritis (CIA) and antigen induced arthritis (AIA) – models for RA. LÄS MER

 3. 3. Immuno-modulatory functions of CD1d-restricted natural killer T cells

  Detta är en avhandling från Emma Berntman, Department of Experimental Medical Science

  Författare :Emma Berntman; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; transplantation; Immunologi; serologi; serology; Immunology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; microarray; gene expression signature; infection; Salmonella; CD1d; NKT cells;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Syftet med min avhandling är att utforska vilken funktionell roll naturliga mördar T (NKT) -celler har, samt vilka gener som är viktiga för dessa celler. NKT-celler utgör en liten men specialiserad undergrupp av T-celler, och är mycket intressanta eftersom att de, trots att de tillhör det specifika immunförsvaret, även har receptorer och egenskaper som är starkt förknippade med det medfödda immunförsvaret. LÄS MER

 4. 4. Molecular and cellular mechanisms contributing to the pathogenesis of autoimmune diabetes

  Detta är en avhandling från Umeå : Medicinsk biovetenskap

  Författare :Nádia Duarte; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Immunology; type 1 diabetes; NOD mouse; susceptibility loci; Idd6; Lrmp; gene; NKT; CD1d; TCR; mast cells; Immunologi; MEDICINE Microbiology; immunology; infectious diseases Immunology; MEDICIN Mikrobiologi; immunologi; infektionssjukdomar Immunologi; medicinsk genetik; Medical Genetics;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes is an autoimmune disorder determined both by genetic and environmental factors. The Non-obese diabetic (NOD) mouse is one of the best animal models of this disease. It spontaneously develops diabetes through a process resembling the human pathogenesis. LÄS MER

 5. 5. Immunoregulation in an experimental model of allergic asthma

  Detta är en avhandling från Department of Physiological Sciences, Lund University

  Författare :Magnus Korsgren; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; allergic asthma; macrophage migration inhibitory factor; eosinophils; gd T cells; NK1.1 T cells; natural killer cells; immunoglobulins; B cells; innate immunity; allergic airway inflammation; immediate hypersensitivity; Physiology; Fysiologi; Immunology; serology; transplantation; Immunologi; serologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Astma är en folksjukdom i Sverige. Mellan 5-10 % av befolkningen har astma i varierande svårighetsgrad. Förekomsten av astma är dessutom stigande – mest markant ses detta hos unga individer. LÄS MER