Sökning: "NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade orden NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk.

 1. 1. A GIS-based landscape analysis of dissolved organic carbon in boreal headwater streams

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Jan-Olov Andersson; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; boreal forests; wetlands; vegetation types; headwater streams; catchment hydrology; streamwater chemistry; DOC; GIS; terrain analysis; DEM; slope; wetness index; TWI; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Freshwater ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Limnisk ekologi; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : In boreal catchments, stream water chemistry is influenced and controlled by several landscape factors. The influence of spatially distributed variables is in turn dependent on the hydrological scale. LÄS MER

 2. 2. Function and dynamics of woody debris in boreal forest streams

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi och geovetenskap

  Författare :Niklas Dahlström; Umeå universitet.; Mittuniversitetet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Ecology; Boreal forest;  CPOM;  CWD;  forest management;  geomorphology;  LWD;  riparian forest;  retention;  residence time;  streams;  Sweden;  woody debris; Ekologi;

  Sammanfattning : The work in this thesis deals with (1) the effects of woody debris on stream channel morphology and retention of organic material, and (2) the dynamics of woody debris and its relation to riparian forest history and composition. The studied stream reaches are situated in mature, productive forests in the boreal zone of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Effects of pharmaceuticals on natural microbial communities: Tolerance development, mixture toxicity and synergistic interactions

  Detta är en avhandling från Umeå : Ekologi och geovetenskap

  Författare :Sara Brosché; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; [2010]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Biologi; Biology; Terrestisk; limnisk och marin ekologi; Terrestrial; freshwater and marine ecology; antibiotics; pharmaceutical mixtures; microbial community ecotoxicology;

  Sammanfattning : Due to our extensive use of pharmaceuticals, low concentrations (picomol-nanomol/L) end up in the aquatic environment. Antibiotics comprise a group of pharmaceuticals specifically designed to disrupt microbial biochemical processes, and might therefore in particular have detrimental effects on microbial communities in the environment. LÄS MER

 4. 4. Boreal vegetation responses to forestry as reflected in field trial and survey data and the quality of cover estimates and presence/absence in vegetation inventory

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Johan Bergstedt; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Boreal forest; cutting intensity; scarification; cover estimates; presence absence; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Terrestrial ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Terrestisk ekologi;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen belyser hur avverkning och markberedning påverkar markfloran i den svenska barrskogen. Dessutom utvärderas två inventeringsmetoder som används inom växtekologin. LÄS MER

 5. 5. Behavioural aspects of conservation breeding Red junglefowl (Gallus gallus) as a case study

  Detta är en avhandling från Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Jennie Håkansson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Behaviour; Conservation; Red junglefowl; Gallus gallus; Captivity; NATURAL SCIENCES Biology Terrestrial; freshwater and marine ecology Ethology and behavioural ecology; NATURVETENSKAP Biologi Terrestisk; limnisk och marin ekologi Etologi och beteendeekologi;

  Sammanfattning : Ett stort antal utrotningshotade djurarter ingår idag i bevarandeprogram världen över. Små populationer hålls då i skyddade miljöer, exempelvis i djurparker, och i många fall är målet att återintroducera djur till naturen. LÄS MER