Sökning: "Monogalactosyldiglyceride"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Monogalactosyldiglyceride.

  1. 1. Digestion and absorption of galactolipids

    Detta är en avhandling från Inst of Medicine, University Hospital of Lund, S-221 85 Lund

    Författare :Lena Ohlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gastro-enterology; Pancreatic lipase related proteins.; Pancreatic lipase; Monogalactosyldiglyceride; Lipolytic enzymes; Galactolipids; Essential fatty acids; Digestion; Digalactosyldiglyceride; Colipase; Chylomicron; Bile salt stimulated lipase; Carboxyl ester lipase; Gastroenterologi; Proteins; enzymology; Proteiner; enzymologi; Lipids; steroids; membranes; Lipider; steroider; mebran;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish TARMENS UPPTAG AV GALAKTOLIPIDER Världens vanligaste fettmolekyler Inuti cellerna hos alla växter finns en komponent som kallas kloroplast. I kloroplasten sker den livsviktiga fotosyntesen där energi från solljuset omvandlar koldioxid och vatten till socker och syre. LÄS MER