Sökning: "Martina Norling"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Martina Norling.

  1. 1. Förskolan - en arena för social språkmiljö och språkliga processer

    Detta är en avhandling från Västerås : Mälardalen University

    Författare :Martina Norling; Mälardalens högskola.; [2015]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Preschool; social constructivism; bioecological theory; preschool staff; emergent literacy; social language environment; language learning processes; Didactics; didaktik;

    Sammanfattning : Title: Preschool – a social language environment and an arena for emergent literacy processes.Author: Martina NorlingBy focusing on preschool, as an arena for emergent literacy and language learning processes, this thesis put the lens on preschool staff´s approaches and strategies in the social language environment in Swedish preschools. LÄS MER