Sökning: "Marie Kivi"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marie Kivi.

 1. 1. Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Does it work and what do therapists think of it?

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marie Kivi; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet-delivered treatment; ICBT; Depression; Primary care; RCT; Qualitative method;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Internet-based Treatment of Depression in Primary Care: Effectiveness and Feasibility

  Detta är en avhandling från University of Gothenburg

  Författare :Marie Kivi; Göteborgs universitet.; University of Gothenburg.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internet; ICBT; Depression; Primary care; Randomized controlled trial; Person-oriented;

  Sammanfattning : .... LÄS MER