Sökning: "Marcus Rasmusson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marcus Rasmusson.

  1. 1. Femtosecond Dynamics and Photochemistry in Solution

    Detta är en avhandling från Villy Sundström, Department of Chemical Physics, Lund University, Box 124, 221 00 Lund, Sweden

    Författare :Marcus Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kemi; Chemistry; cross-correlation function; chloroiodomethane; dihalides; bromobenzene; ion pairs; solvation; vibrational relaxation; charge-transfer; tetranitromethane; electron transfer; femtosecond spectroscopy; dissociation; Photochemistry; Fotokemi; Chemical technology and engineering; Kemiteknik och kemisk teknologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De senaste decenniernas forskning om kemiska reaktionsmekanismer har gett resultat som visat sig användbara bl.a. för förståelsen av förbränningsreaktioner, ozonförstöringen i stratosfären och för utvecklingen av syntesmetoder. LÄS MER