Sökning: "Management Control"

Visar resultat 1 - 5 av 1205 avhandlingar innehållade orden Management Control.

 1. 1. Management Control : Linking Strategy with Inter‐Organisational Relationships

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Zita Ambrutytė; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Management control systems; business strategy; inter-organisational relationships; management control variables; intra-organisational controls; Management control systems; styrsystem; affärsstrategi; inter-organisatoriska relationer; styrvariabler; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The alignment of strategies and control systems is believed to affect the chances for firms to successfully achieve competitive edge. Contemporary business trends like globalization, vertical disintegration, the reduction in supplier bases, the focusing of operations and outsourcing of non-core activities, have caused companies to rely increasingly on relationships with other firms. LÄS MER

 2. 2. Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

  Detta är en avhandling från Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology

  Författare :Jan Stenis; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Environmental technology; Miljöteknik; Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. LÄS MER

 3. 3. On Energy Management Strategies for Hybrid Electric Vehicles

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars Johannesson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Automatic control; Hybrid Vehicle; Hybrid Electric Vehicle; Powertrain Control; Energy Management; Vehicle Telematics; Predictive Control; Stochastic Dynamic Programming; Driver Model;

  Sammanfattning : Hybrid electric vehicles are characterized by the existence of an electric energy buffer in the powertrain. Compared to a conventional vehicle the existence of the buffer means an extra degree of freedom in the powertrain. LÄS MER

 4. 4. Predictive Control of Hybrid Electric Vehicles on Prescribed Routes

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Lars Johannesson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Automatic control; Farkostteknik; Vehicle engineering; Hybrid Electric Powertrains; Hybrid Electric Vehicle; Powertrain Control; Energy Management; Vehicle Telematics; Predictive Control; Dynamic Programming;

  Sammanfattning : At the highest level in the powertrain control system in a hybrid electric vehicle an energy management controller interprets the driver’s pedal actions as a torque that is to be delivered at the powertrain output. The energy management controller distributes this torque between the engine and the electric machines and decides when to change gear and when to turn off the engine for pure electric propulsion. LÄS MER

 5. 5. Creating New Attention in Management Control

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Bjurström; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Business studies; Attention; Attention-directing; Attention-based view of the firm; Framing; Sensemaking; Practice; Practice theory; Knowledge Management; Management Control; Management Accounting; Performance Measurement; Performance Management; Non-financial; Human Resources; Intangible Assets; Employee Health; Företagsekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : The need to focus and economize on scarce attention is increasingly being acknowledged within management accounting and control literature. The aim of this study is to investigate how practitioners go about creating new concepts and measurements to induce attention towards new issues and as-pects of strategic importance for the organization. LÄS MER