Sökning: "Lunds Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 8756 avhandlingar innehållade orden Lunds Universitet..

 1. 1. Arenan och den entreprenöriella staden. Byråkrati, viljan att samverka och gåvans moraliska ekonomi

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Alexander Paulsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Entrepreneurial City; Arena; Bureaucracy; Private-Public Collaboration; Governance; Gift;

  Sammanfattning : The Arena and the Entrepreneurial City builds on a microhistory of the collaboration between public and private organizations in the creation of two public sports arenas. Several new arenas have been built in Sweden during the last 15 years and many of them have received a lot of attention because of cost overruns and design flaws. LÄS MER

 2. 2. Förförande idéer

  Detta är en avhandling från Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Gudbjörg Erlingsdottir; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health care; Organizational science; Quality Assurance; institutionalism; institutionalisation; New Public Management; isomorphism; auditing; isopraxism; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Många idéer cirkulerar kontinuerligt inom och mellan olika fält i samhället. En del av dessa idéer blir på modet och betraktas som legitima lösningar på olika slags problem. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Jakob Svensson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; positioning theory; dialogue; ethnography; culture; rationality; deliberative democracy; late modernity; participation; participatory democracy; communication; meaning making; Citizenship; discourse; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : Det görs en rad försök till demokratisk förnyelse ute i kommunerna. I denna avhandling är det min ambition att analysera ett sådant försök; medborgarutskotten i Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Close-ups from afar: the nature of the informal venture capital market in a spatial context

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Sofia Avdeitchikova; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; geographical distribution; proximity; definitional considerations; methodological considerations; market size; informal venture capital; investment roles;

  Sammanfattning : The availability of external equity finance is one of the vital conditions for emergence and growth of young entrepreneurial firms. Yet, the access to finance is both limited and unevenly distributed in geographical space. LÄS MER

 5. 5. Short-Pulse Photofragmentation and Fluorescence-based Diagnostics - Development and Applications

  Detta är en avhandling från Sociologiska institutionen, Lunds universitet

  Författare :Malin Jonsson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Short-pulse excitation; Hydroxyl radical OH ; Photofragmentation; Combustion diagnostics; Laser-induced fluorescence; Hydrogen peroxides; Collisional quenching; Fysicumarkivet A:2015:Jonsson;

  Sammanfattning : The work presented in the thesis covers the use of laser-induced fluorescence (LIF) and photofragmentation laser-induced fluorescence (PFLIF) with short laser pulses to determine species concentrations in different combustion environments. To attain quantitative species concentrations using LIF investigations of the influence of collisional quenching on the fluorescence signal strength is of vital importance, which can be done by measuring the fluorescence lifetime. LÄS MER