Sökning: "Lunds Universitet."

Visar resultat 1 - 5 av 9214 avhandlingar innehållade orden Lunds Universitet..

 1. 1. Effects of Farming Practice on Pollinators and Pollination across Space and Time

  Detta är en avhandling från Centre for Environmental and Climate Research, Lund University

  Författare :Georg Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Intensifieringen av jordbruket under de senaste sextio åren har resulterat i en dramatisk produktionsökning av framförallt spannmål. Denna typ av produktion, speciellt det mest intensiva s.k. LÄS MER

 2. 2. Identification of Virulence Factors in Nematode-Trapping Fungi - Insights from Genomics, Transcriptomics and Proteomics

  Detta är en avhandling från Department of Biology, Lund University

  Författare :Karl-Magnus Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Nematode-trapping fungi; comparative genomics; comparative transcriptomics; proteomics; virulence factors; parasitism;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Nematod-fångande svampar är en grupp av filamentösa svampar som lever i jorden. De kan som deras namn antyder fånga och infektera nematoder. Varför är det då viktigt att studera dessa svampar? Svaret är just nematoder. Nematoder, även kända som rundmaskar, kan infektera både människor, djur och växter. LÄS MER

 3. 3. Chemogenetics, Induced Neurons and Pluripotent Stem Cells: Towards Advanced Gene and Cell Therapies Targeting Epilepsy

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Natalia Avaliani; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Chemogenetics; iPS; iN; electrophysiology; gene and cell therapy; Epilepsy;

  Sammanfattning : The complexity of the central nervous system and existence of the blood-brain barrier often causes difficulties for traditional pharmacological treatments of neurological diseases. This thesis explores the feasibility and potential for novel gene and cell therapy approaches, which hold better promise for neurological disorders, while particularly targeting epilepsy. LÄS MER

 4. 4. Enterostatin - target proteins and intracellular mechanisms. Function in food intake and energy metabolism

  Detta är en avhandling från Karin Berger, BMC B11, 221 84 Lund, Sweden

  Författare :Karin Berger; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ATP; energy metabolism; insulin; uncoupling protein; beta-casomorphin; opiate; SK-N-MC; INS-1; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; fat intake; F1F0-ATP synthase; appetite; enterostatin; satiety; obesity;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish De flesta människor bibehåller en relativt konstant kroppsvikt genom livet trots att mängden mat och motion varierar från dag till dag. En konstant kroppsvikt betyder att energiintag (mat och dryck) och energiutgifter (värme och rörelse) i genomsnitt är lika stora, d.v.s. LÄS MER

 5. 5. Novel approaches to explore mechanisms of epileptic seizures - optogenetic and chemogenetic manipulation of hippocampal circuitry

  Detta är en avhandling från Experimental Epilepsy Group

  Författare :Fredrik Berglind; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Seizure; epileptogenesis; optogenetics; NpHR; ChR2; DREADD; hippocampus; in vivo; mouse;

  Sammanfattning : Epilepsy comprises a family of neurological disorders characterized by recurrent seizures, which can be highly debilitating. Up to 30% of patients with temporal lobe epilepsy, the most common form of the disorder in adults, arising in the hippocampus, cannot be effectively treated by current pharmaceuticals. LÄS MER