Sökning: "Lena Holmberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Lena Holmberg.

  1. 1. Communication in Palliative Home Care, Grief and Bereavement - A mother’s experiences

    Detta är en avhandling från Malmö University, Faculty of Health and Society

    Författare :Lena Holmberg; Malmö University.; Malmö University.; [2007]
    Nyckelord :INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap; Medicine; bereavement; communication; family caregiver; intergenerational relation; palliative home care; parental grief; reconciliation; support;

    Sammanfattning : In this study a mother’s experiences of communication between her adult son dying in leiomyosarcoma and herself (the author), between his family and a palliative home care team and communication in the support of the mother in her parental grief and bereavement are described and analyzed. The mother’s experiences are captured in personal accounts, writings, during the year of her son’s illness with cancer and his palliative home care and during three years of grief and bereavement after her loss. LÄS MER