Sökning: "Leif Grundberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Leif Grundberg.

  1. 1. Medeltid i centrum europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer

    Detta är en avhandling från Umeå : Arkeologi och samiska studier

    Författare :Leif Grundberg; Umeå universitet.; [2006]
    Nyckelord :Archaeology; medieval; central places; Norrland; Ångermanland; Medelpad; hermeneutics; Europeanization; historiography; local history research; cultural heritage; use of history; cultural environment; regional development; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

    Sammanfattning : This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural heritage research. LÄS MER