Sökning: "Laser Diagnostics"

Visar resultat 1 - 5 av 101 avhandlingar innehållade orden Laser Diagnostics.

 1. 1. Laser Sheet Imaging and Image Analysis for Combustion Research

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Rafeef Abu-Gharbieh; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electrical engineering; electronics and photonics; image sequence analysis; tracking; curve evolution propagation; curve matching; level sets; geodesic paths; segmentation; non-linear diffusion filtering; flame propagation; flame fronts; laser; spectroscopy; laser induced fluorescence; LIF; particle image velocimetry; PIV; time resolved imaging; laser sheet imaging; laser attenuation; spray diagnostics; spray characterization; optically dense sprays; optical density; Mie scattering; combustion; combustion engines; combustion diagnostics;

  Sammanfattning : This Thesis presents techniques that aim at exploiting the potential of image analysis and processing in order to solve problems of data reduction, interpolation, quantification, and interpretation within the field of experimental laser imaging of combustion processes. Combustion is the most important source of energy for power generation, heating, and transportation in the world today and its strong dominance is projected to continue in the foreseeable future. LÄS MER

 2. 2. Development and Application of Single-Ended Picosecond Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Billy Kaldvee; Lunds universitet.; Lund University.; [2012]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Raman Scattering; Temporal Filtering; Picosecond Laser Diagnostics; Rayleigh Scattering; Laser-spectroscopy; DIAL; Laser Combustion Diagnostics; Lidar; Laser-induced Fluorescence; Laser-induced Incandescence; Fysicumarkivet A:2012:Kaldvee;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Föreställ dig ett stort rum med bara en liten fyrkantig, ungefär tio centimeter stor, öppning på en av väggarna. Rummet har fem meter långa väggar och är flera meter högt. Golv, tak och alla andra väggar är helt utan öppningar och är inte genomskinliga. LÄS MER

 3. 3. Laser diode systems for photodynamic therapy and medical diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Physics, Lund University

  Författare :Eva Samsöe Andersen; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; quasi-phasematching; photodynamic therapy; laser-induced fluorescence; medical laser systems.; Histology; cytochemistry; histochemistry; tissue culture; Histologi; Laserteknik; Laser technology; cytokemi; histokemi; vävnadskultur; Diagnostik; Diagnostics; second harmonic generation; pulsed lasers; spatial filtering; Diode lasers; optical feedback; Fysicumarkivet A:2004:Samsöe Andersen;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Arbetet i denna avhandling syftar till att utveckla bättre ljuskällor för fluorescensavbildning och fotodynamisk behandling av cancertumörer. Små kompakta diodlasrar är ideala ljuskällor för detta, men en del kliniska användningar kräver att deras prestanda förbättras. LÄS MER

 4. 4. Combustion Studies of Soot and Fuel Based on Use of Laser Diagnostics

  Detta är en avhandling från Department of Combustion Physics, Lund University

  Författare :Boman Axelsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Laser Diagnostics; Laser Induced Fluorescence; Soot; Physics; Fysik; Laser technology; Motors and propulsion systems; Laserteknik; Laser-Induced Incandescence; Motorer; framdrivningssystem; Fysicumarkivet A:2002:Axelsson;

  Sammanfattning : In the work described in the present thesis, laser techniques for combustion engine diagnostics were developed and applied. The main techniques were laser-induced incandescence (LII) and laser-induced fluorescence (LIF), used for both flame and engine diagnostics. LÄS MER

 5. 5. Laser Spectroscopic Techniques for Combustion Diagnostics Directed Towards Industrial Applications

  Detta är en avhandling från Combustion Physics, Lund Institute of Technology

  Författare :Hans Seyfried; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Teknik; Technological sciences; Fysik; Physics; Combustion; Gas turbine; HCCI; Engine; High-Speed; Thermographic phosphors; PLIF; LIF; Laser Diagnostics; Laser-Induced Fluorescence; Laser technology; Laserteknik; Motors and propulsion systems; Motorer; framdrivningssystem;

  Sammanfattning : In the work presented in the thesis, different laser spectroscopic techniques were utilized for measurement of species concentrations, as well as for surface thermometry. Experiments were conducted in various combustion environments, ranging from laboratory burners to truck-sized internal combustion (IC) engines, gas turbine combustors and a full-size aircraft turbofan engine. LÄS MER