Sökning: "Kristen teologi allmän"

Visar resultat 1 - 5 av 35 avhandlingar innehållade orden Kristen teologi allmän.

 1. 1. Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation : A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Jonas Eek; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Familiarity; Francis Scale of Attitude towards Christianity; Religious Facilitation; Taizé; Ritual; Intrinsic; Attitude Change; Keywords: Liturgy; Pilgrimage; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ; Theology; Teologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Varje år besöker ungefär 100 000 människor från hela världen klostret i den lilla franska byn Taizé. De flesta är ungdomar. Och 4000 av dem är svenskar. Här stannar de en vecka och deltar i brödernas intensiva andaktsliv tre gånger dagligen. LÄS MER

 2. 2. Reconciliation and the Search for a Shared Moral Landscape – An exploration based upon a study of Northern Ireland and South Africa

  Detta är en avhandling från A printed version will be published by Peter Lang, GmbH, Europaeischer Verlag der Wissenschaften, later in the year 2001

  Författare :Maria Ericson; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; global ethics; dialogue; General; reconciliation; systematic and practical Christian theology; systematisk och praktisk ; Kristen teologi allmän; Northern Ireland; Non-Christian religions; Världsreligioner ej kristendom ; Theology; Teologi; peace building; conflict resolution; justice; ecumenism; forgiveness; South Africa; Truth and Reconciliation Commission;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling fokuserar på frågan om försoning och (sökandet efter) värdegemenskap. Värden sätts in i ett större sammanhang, i ett så kallat "moraliskt landskap". LÄS MER

 3. 3. Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Ulrik Josefsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; General; Teologi; Theology; Religious Identity; Spirituality; Pentecostalism; Swedish Pentecostal Movement; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I denna avhandling studeras den tidiga pingströrelsens spiritualitet. Huvudmaterialet har hämtats från rörelsens veckotidning Evangelii Härold. Den period som studeras är 1913?1921. Spiritualitet definieras här som det levda religiösa livet. LÄS MER

 4. 4. Kyrklig och social reform : : motiveringar till diakoni 1845-1965

  Detta är en avhandling från Artos & Norma

  Författare :Elisabeth Christiansson; Ersta Sköndal högskola.; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; Diakoni; Diakoni; diaconia; deacon; systematisk och praktisk ; Kristna kyrkans historia; History of the Christian church; social discourse; modernity; social work; evangelicalism; reformism; confessionalism; stewardship; social conservatism; Church of Sweden; deaconess; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; General;

  Sammanfattning : The main purpose of this dissertation is to see how proponents of diaconia justified the establishment of three Swedish diaconal institutions: Diaconissanstalten 1851 (The Institution for Deaconesses, Stockholm, now Ersta diakonissällskap/Ersta Association for Diaconal Work), Stockholms Stadsmission 1853 (The Stockholm City Mission) and Svenska Diakonanstalten 1898 (The Swedish institution for Deacons, first in Gävle, from 1905 in Stockholm, now Stiftelsen Stora Sköndal/The Stora Sköndal Foundation). Included is also a study of how diaconal work was justified in Sweden in the post-war period, a time when religious neutrality within health care and education was high on the political agenda. LÄS MER

 5. 5. Bibelsyn och frälsningslära i John Stotts teologi

  Detta är en avhandling från Per-Axel Sverker, Nyborgsgatan 33, 702 20 Örebro

  Författare :Per-Axel Sverker; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; justification by faith; Anglo-catholic theology; liberal theology; social justice; contextualization; doctrine of salvation; doctrine of Bible; National Evangelical Anglican Congress; Lausanne Movement; evangelism; evangelicalism; expository sermons; aton; General; systematic and practical Christian theology; Kristen teologi allmän; systematisk och praktisk ;

  Sammanfattning : This thesis is about the theology of the leader of Anglican evangelicalism, John Stott. Throughout this study of evangelical identity, the relationship between the objective belief and the subjective experience is a main thread. LÄS MER