Sökning: "Karin Sennefelt"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Karin Sennefelt.

  1. 1. Den politiska sjukan Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur

    Detta är en avhandling från Hedemora : Gidlunds förlag

    Författare :Karin Sennefelt; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2001]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen; Historia; History; History; uprising; rebellion; peasant resistance; political culture; political interaction; protest repertoire; reciprocity; mobilisation; demobilisation; framing; parliamentary politics; Age of Liberty; Dalarna; Sweden; Historia;

    Sammanfattning : The dissertation deals with political culture in the Age of Liberty as it is manifested in the uprising in Dalarna in 1743. The object of the study is the political repertoire used by the peasants – a combination of utilisation of political institutions and different forms of protest such as tax boycotts and a march from Dalarna to the capital. LÄS MER