Sökning: "Jonas Aspelin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jonas Aspelin.

 1. 1. Klassrummets mikrovärld

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jonas Aspelin; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; conformity; productive teaching; emotions; differentiation; alienation; social bond; video documentation; classroom communication; microworld; Interpersonal relations; nonverbal communication; socialization; Sociology; Sociologi; Social psychology; Socialpsykologi;

  Sammanfattning : Abstract This dissertation examines the educational situation from a social psychological perspective. The study is based on an empirical material from two school classes at a Swedish high school. The data have been collected through video documentation and direct observation. LÄS MER

 2. 2. Lärartillvaro och historieundervisning innebörder av ett nytt uppdrag i de mätbara resultatens tid

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Anders Persson; Umeå universitet.; Högskolan Dalarna.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education; History; History teacher; History didactics; Existential philosophy; Primary school; Lived experience; Martin Heidegger; Hanna Arendt; Curriculum change; Performativity; Historia; Lärare; Historiedidaktik; Existensfilosofi; Existentialisation; Mellanstadiet; Årskurs 4-6; Läroplan; Skolreform; Lgr 11; Gert Biesta; Jonas Aspelin; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : Swedish compulsory school has recently been subjected to a number of political reforms. Between 2011 and 2014, for example, earlier grades, more national tests and a new curriculum plan (Lgr 11) were to be implemented. This thesis aims to examine those changes as they were experienced by teachers who teach history in Swedish upper primary schools. LÄS MER