Sökning: "John Erik Larsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden John Erik Larsson.

  1. 1. On paper machine headbox control

    Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

    Författare :John Erik Larsson; [1997]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Reglerteknik; Control Engineering;

    Sammanfattning : .... LÄS MER