Sökning: "Jan Östh"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jan Östh.

 1. 1. Unsteady Numerical Simulations and Reduced-Order Modelling of Flows around Vehicles

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jan Östh; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Vehicle Aerodynamics; Numerical Simulations; Large Eddy Simulation; Reduced-Order Modelling;

  Sammanfattning : In this thesis several simulations have been carried out aimed at improving the knowledge of vehicle aerodynamics and improving the flow around vehicles with respect to the aerodynamic drag. Five flows around different simplified vehicle models have been considered in five appended publications. LÄS MER

 2. 2. Unsteady Numerical Simulations of Flow around Heavy Vehicles, Trains and Passenger Cars

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jan Östh; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fluid dynamics; vehicle aerodynamics; Large Eddy Simulation; bluff body flows; train aerodynamics; flow control; car aerodynamics; truck aerodynamics; flow physics; flow structures;

  Sammanfattning : In this thesis several simulations have been carried out aimed at improving the knowledge of vehicle aerodynamics and improving the flow around vehicles with respect to the aerodynamic drag. Four flows around different simplified vehicles have been considered. LÄS MER