Sökning: "Jörgen Stenarson"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Jörgen Stenarson.

 1. 1. Extraction methods for microwave transistor noise models

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jörgen Stenarson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Microwave Transistor Noise Model Extraction Methods and a Non-Contacting Scattering Parameter Measurement Method

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Jörgen Stenarson; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2001]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Elektroteknik; elektronik och fotonik; Electrical engineering; electronics and photonics; electro-magnetic probe; EM-probe; extraction; noise parameter; non-contacting testing; non-invasive testing; microwave; S-parameter; transistor noise model; vector network analyzer; VNA;

  Sammanfattning : This thesis has two parts. The first part discuss noise model extraction methods for FETs. The second part describe theory and implementation of a non-contacting S-parameter measurement method. Noise is an important aspect for a circuit designer, because noise generated in the circuit is a sensitivity limiting factor. LÄS MER