Sökning: "Interactive research"

Visar resultat 1 - 5 av 300 avhandlingar innehållade orden Interactive research.

 1. 1. Environmental research collaboration : Cross-sector knowledge production in environmental science

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Joacim Rosenlund; Linnéuniversitetet.; [2017]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Triple helix; quintuple helix; Mode 3; cross-sector research collaboration; interactive research; boundaries; knowledge production; relevance of research; environmental science; Miljövetenskap; Environmental Science; Sociology; Sociologi; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : Increased interaction between science and society is recognised as one of the characteristics of contemporary science. Solving the complex environmental problems of our day also necessitate such interactions. LÄS MER

 2. 2. A quality improvement project on empowerment in chronic kidney care an interactive research approach

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of Health Sciences

  Författare :Annette Nygårdh; Högskolan i Jönköping.; Högskolan i Jönköping.; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : One way of improving health care has been conceptualized as personcentred care. In person-centred care the concept of empowerment is crucial. LÄS MER

 3. 3. AGORA Research - Designed Interventions in Interorganizational Settings

  Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

  Författare :Clas Mellby; Chalmers tekniska högskola.; Chalmers University of Technology.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teknik och social förändring; Technology and social change; action research; Agora Research; artificial science; cultivation; innovation systems; intervention; research team; systemic thinking;

  Sammanfattning : The thesis is about a research approach in the intersection of action research, artificial science, and innovation systems. The thesis is based on two projects, one from intraorganizational context (EURobust) and the other from interorganizational settings (Open Arenas). LÄS MER

 4. 4. An Interactive Research Approach to the Triple Helix Model in Environmental Science

  Detta är en avhandling från Kalmar : Linnaeus University

  Författare :Joacim Rosenlund; Linnéuniversitetet.; [2015]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; university-industry collaboration; triple helix; interactive research; wastewater; relevance of research; third task; Sociology; Sociologi; Miljövetenskap; Environmental Science; Ledarskap; entreprenörskap och organisation; Ledarskap; entreprenörskap och organisation;

  Sammanfattning : Increased interaction between scientists and the social environment is considered to be one of the characteristics of modern science. This interaction can occur through collaboration between different sectors in society. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv musikkomposition

  Detta är en avhandling från Göteborg : Department of Cultural Sciences, Göteborg University

  Författare :Anders-Petter Andersson; Högskolan Kristianstad.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Interactive Music; Music Composition; Improvisation; Sound Design; Interaction Design; Musicology; Narrative; Gameplay; Co-creator; Collaboration; Open; Computer Music; Practice based; Artistic Research; Research by Design; Music analysis; Musicking; Musical Mediation; Shifting response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Interaktiv musik; Musikkomposition; Improvisation; Ljuddesign; Interaktionsdesign; Musikvetenskap; Narrativ; Spelbarhet; Medskapare; Samarbeta; Öppen; Datormusik; Praktikbaserad; Konstnärlig forskning; Konstnärlig-kreativ; Designforskning; Musikanalys; att musika; Musikalisk mediering; Skiftande response; Genre; Funk; Jazz; Techno; SuperCollider; Max MSP; Skiftande respons; Praktikbaserad forskning; Musik och hälsa; Music and Health; Dator; Computer; User; Användare; Komponera; Soundscape; Ljudlandskap;

  Sammanfattning : This dissertation, titled Interactive Music Composition, is a practice based Ph.D. thesis in the field of Musicology. The purpose is to explore if and how one can compose computer based interactive music, that is musically satisfying for an interacting audience, consisting of both laymen and skilled musicians. LÄS MER